Veelgestelde vragen - Particulieren | PFZW

Tussen maart en september ontvangt u het uniform pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat alle relevante informatie over uw pensioen tot en met 31 december 2023. Hieronder vindt u veelgestelde vragen.​

Algemeen

​De uniforme pensioenoverzichten versturen wij in de maanden maart tot en met september. U heeft uw pensioenoverzicht altijd vóór 1 oktober in huis. ​

​We versturen de pensioenoverzichten niet allemaal tegelijk, maar in delen van maart tot en met september. Het kan dus kloppen dat u en uw collega's het overzicht niet op hetzelfde moment ontvangen. Maar iedereen ontvangt vóór 1 oktober het uniform pensioenoverzicht.

​De 3 belangrijkste onderdelen in uw uniform pensioenoverzicht zijn de (lichtblauwe) informatiekaders over de 3 pensioensoorten in uw regeling:

  • ouderdomspensioen (onder ‘Wat krijgt u als u met pensioen gaat?’)
  • partnerpensioen (onder ‘Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’
  • arbeidsongeschiktheid (onder ‘Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?’)

In de kaders staan zowel uw pensioen als het pensioen dat u nog kunt bereiken.​

Jazeker, kijk bij de veelgestelde vragen onder Toelichting op het pensioenoverzicht.

Ga naar MijnPFZW en kijk onder 'uw documenten'. Hier kunt u uw meest recente pensioenoverzicht downloaden en printen of opslaan op uw computer.

Heeft u bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van een hypotheek het nieuwste pensioenoverzicht nodig? Neemt u dan contact op met de klantenservice.

Ja, dat kan:

  • Ga naar MijnPFZW
  • Klik bij ‘Voorkeuren’ op de link ‘Wijzigen’.
  • Vink aan dat u uw post voortaan via e-mail wilt ontvangen.
  • Vul uw e-mailadres in.

U krijgt dan volgend jaar een e-mail als het pensioenoverzicht voor u klaar staat in MijnPFZW. Onder 'Documenten' en dan ‘Alle pensioenoverzichten’ vindt u al uw pensioenoverzichten.

Uw gegevens

Klopt er iets niet? Laat het uw werkgever weten. Wij krijgen uw gegevens namelijk van uw werkgever, ook als we dingen moeten aanpassen.

De bedragen die u ziet zijn op basis van de bij ons bekende gegevens per 31 december 2023. Veranderingen na 31 december 2023 in uw salaris of dienstverband zijn niet in dit pensioenoverzicht verwerkt.​

Uw inkomen boven € 137.800 telt niet mee voor de pensioenopbouw in 2024. Wij kunnen op dit moment uw precieze inkomen niet op uw pensioenoverzicht laten zien. In MijnPFZW vindt u wél uw echte inkomen.

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie op 31 december 2023. Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner met wie u samenwoont aangemeld? Dan staat uw partner nog niet vermeld op uw pensioenoverzicht. Natuurlijk staat uw partner wel vermeld in MijnPFZW (onder ‘mijn profiel’).

LET OP! Onderstaande informatie is belangrijk:

Wanneer komt uw partner NIET in aanmerking voor partnerpensioen?
Als u uw partner niet bij PFZW aanmeldt (of heeft aangemeld) komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen. Ook in de volgende sitiaties komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen:

  • U heeft geen bij de notaris vastgestelde samenlevingsovereenkomst
  • U bent gaan samenwonen ná uw AOW-leeftijd
  • U staat niet op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente

Check de voorwaarden en meld uw partner aan

Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Dit krijgen wij automatisch door van de gemeente. Woont u samen én heeft u bij de notaris een samenlevingsovereenkomst opgesteld? Meld dan zelf uw partner aan.

Kijk hiervoor bij Trouwen of samenwonen.

Uw pensioen

In uw pensioenoverzicht ziet u de bedragen per 31 december van het afgelopen jaar, op de AOW-leeftijd die op dat moment van toepassing was. In MijnPFZW ziet u het pensioen op dit moment. 

Heeft u Flexpensioen opgebouwd? Dan ziet u dit ook op het pensioenoverzicht terug. Het Flexpensioen zetten wij als u 60 jaar wordt om naar ouderdomspensioen. In MijnPFZW gaan wij alvast uit van de fictieve situatie dat wij het Flexpensioen inderdaad mogen omzetten.

Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is een wettelijk verplicht overzicht. Dat is voor iedereen hetzelfde en laat alleen de bruto bedragen zien.

De netto bedragen vindt u wel op MijnPFZW.

Uw volledige arbeidsverleden in de sector zorg en welzijn vindt u in MijnPFZW. Kijk bij Pensioenopbouw. 

AOW is het Nederlandse basispensioen voor iedereen die in Nederland woont. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u verzekerd voor de AOW. De AOW wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog de AOW op dit moment is en welke AOW-leeftijd voor u van toepassing is, vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De factor A of 'pensioenaangroei' (de A staat voor aangroei) is het pensioen dat u opbouwt in een kalenderjaar.

Wilt u in 2024 uw pensioen aanvullen met lijfrentes en dit regelen bij uw belastingaangifte over 2023? Dan kunt u de fiscale ruimte hiervoor berekenen met de factor A van 2022. Deze factor A vindt u op uw pensioenoverzicht 2023. De fiscale ruimte kunt u berekenen met de Rekenhulp lijfrentepremie van de Belastingdienst. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Tel dan de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar op.

In MijnPFZW ziet u zowel uw pensioen als uw AOW. Bij de AOW wordt rekening gehouden met uw burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd). Als u in het buitenland gewoond heeft (waardoor uw AOW lager wordt), kunt u zelf aangeven dat er jaren zijn geweest dat u niet verzekerd was. De planner rekent dan het bedrag uit. De Sociale Verzekeringsbank (die de AOW regelt) berekent op uw AOW-leeftijd de exacte hoogte van uw AOW.

Zie ook www.mijnpensioenoverzicht.nl van de Stichting Pensioenregister. Op deze website staan uw gegevens ook bij elkaar. Dit overzicht is minder gedetailleerd dan het overzicht in MijnPFZW.

Heeft u naast de collectieve regeling ook Extrapensioen? Extrapensioen Pluspensioen is onderdeel van uw uniform pensioenoverzicht. Voor Extrapensioen Rendementspensioen ontvangt u een apart pensioenoverzicht voor 1 oktober.

Bij PFZW gaat uw pensioen in op dezelfde datum als uw AOW-datum. U kunt ervoor kiezen eerder met pensioen te gaan of uw pensioen uit te stellen. Wat er voor u mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Kijk op Met pensioen gaan voor meer informatie.