Algemeen

Wanneer krijg ik mijn UPO?

​De uniforme pensioenoverzichten versturen wij van maart tot en met september. U heeft uw pensioenoverzicht dus vóór 1 oktober in huis. ​

Een aantal van mijn collega's heeft hun UPO al ontvangen, ik nog niet.

​De uniforme pensioenoverzichten versturen wij in delen van maart tot en met september. Dit gaat niet per werkgever. De kans is dus groot dat u en uw collega's het overzicht niet op hetzelfde moment ontvangen.

Waarop moet ik letten in mijn UPO?

​De drie belangrijkste onderdelen in uw uniform pensioenoverzicht zijn de (lichtblauwe) informatiekaders over de drie pensioensoorten in uw regeling:

  • ouderdomspensioen (onder ‘Wat krijgt u als u met pensioen gaat?’)
  • partnerpensioen (onder ‘Wat krijgen uw partner en kinderen als u overlijdt?’
  • arbeidsongeschiktheid (onder ‘Wat krijgt u als u arbeidsongeschikt wordt?’)

In de kaders staan zowel uw pensioen als het pensioen dat u nog kunt bereiken.​

Ik ben de toelichting bij mijn UPO kwijt, kan ik deze ergens downloaden?

Jazeker, als u op deze link klikt, krijgt u de toelichting als pdf in uw scherm. Via ‘bestand’ (bovenin de pdf) kunt u het document printen of opslaan.

Ik heb dit jaar nog geen UPO ontvangen en ik heb het nu nodig.

Ga naar MijnPFZW en kijk onder ‘uw documenten''. Hier kunt u uw meest recente pensioenoverzicht downloaden en printen of opslaan op uw computer.

Heeft u bijvoorbeeld in verband met het aanvragen van een hypotheek een recenter pensioenoverzicht nodig? Neemt u dan contact op met de klantenservice.

Kan ik mijn UPO digitaal ontvangen?

Ja, dat kan. Ga naar MijnPFZW en klik bij ‘Voorkeuren’ op de link ‘Wijzigen’.
Daarna kunt u ervoor kiezen om uw post voortaan digitaal te ontvangen. Vul ook uw e-mailadres in. Wij sturen u dan volgend jaar een e-mail als het pensioenoverzicht voor u klaar staat in MijnPFZW. Onder 'Documenten' en dan ‘Alle pensioenoverzichten’ bewaren we bovendien al uw pensioenoverzichten voor u.

Uw gegevens

Er staan onjuiste gegevens in mijn UPO.

Als dit het geval is, kunt u dat bij uw werkgever aangeven. Wij krijgen uw gegevens namelijk van uw werkgever door; eventuele correcties dus ook.

De getoonde bedragen zijn op basis van de bij ons bekende gegevens per 31 december 2021. Veranderingen na 31 december 2021 in uw salaris of dienstverband zijn niet in dit pensioenoverzicht verwerkt.​

Mijn inkomen is hoger dan € 114.866, het getoonde inkomen op mijn Uniform Pensioenoverzicht klopt niet.

Uw inkomen boven € 114.866 telt niet mee voor de pensioenopbouw in 2021. Wij kunnen momenteel uw werkelijke inkomen niet op uw pensioenoverzicht tonen. In MijnPFZW vindt u wel uw werkelijke inkomen. Log in met uw DigiD.

Waarom staat mijn partner niet op mijn UPO vermeld?

Het pensioenoverzicht is gebaseerd op uw situatie op 31 december 2021. Bent u na die datum getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Of heeft u na die datum uw partner met wie u samenwoont aangemeld? Dan staat uw partner nog niet vermeld op uw pensioenoverzicht. Uiteraard staat uw partner wel vermeld in MijnPFZW (onder ‘mijn profiel’). 

LET OP! Onderstaande informatie is belangrijk:

Wanneer komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen?
Als u uw partner niet bij PFZW aanmeldt of heeft aangemeld komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen. Wilt u uw partner aanmelden maar heeft u geen notariële samenlevingsovereenkomst, of bent u gaan samenwonen ná uw AOW-leeftijd, of staat u niet op hetzelfde adres geregistreerd bij de gemeente? In die gevallen komt uw partner ook niet in aanmerking voor het partnerpensioen. Meld uw partner aan en check de voorwaarden.

Hoe meld ik mijn partner aan?

Als u getrouwd bent of u heeft een geregistreerd partnerschap, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Dit krijgen wij automatisch door van de gemeente. Woont u samen, mét een notariële samenlevingsovereenkomst, dan moet u uw partner zelf aanmelden.

Kijk hiervoor bij Trouwen of samenwonen.

Uw pensioen

Waarom wijken de bedragen op het UPO af van de bedragen in MijnPFZW?

Het UPO toont de bedragen per 31 december van het afgelopen jaar, op de AOW-leeftijd die op dat moment van toepassing was. MijnPFZW is actueler en toont het pensioen op het moment dat u inlogt.

Heeft u Flexpensioen opgebouwd? Dan ziet u dit ook op het UPO terug. Het Flexpensioen zetten wij op 60 jaar om naar ouderdomspensioen. In MijnPFZW gaan wij alvast uit van de fictieve situatie dat wij het Flexpensioen inderdaad mogen omzetten.

Waarom staan er geen netto bedragen in mijn UPO?

Het uniform pensioenoverzicht (UPO) is een wettelijk verplicht, voor iedereen gelijk overzicht, waarin alleen bruto bedragen vermeld worden.
Netto bedragen vindt u op MijnPFZW.

Ik zie maar één werkgever in mijn UPO, maar heb er meerdere gehad. Waar vind ik de rest?

Uw volledige arbeidsverleden in de sector zorg en welzijn kunt u terugvinden in MijnPFZW.

Op de pagina 'Mijn actuele pensioen' ziet u een grafiek. Onder die grafiek staat de groene balk: 'Waar zijn deze cijfers op gebaseerd?'. Als u hierop drukt, kunt u via de groene link alle periodes van pensioenopbouw bekijken.

Wat is AOW en wanneer krijg ik dit?

AOW is het Nederlandse basispensioen voor iedere inwoner in Nederland. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u verzekerd voor de AOW. De AOW wordt geregeld door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hoe hoog de AOW op dit moment is en welke AOW-leeftijd voor u van toepassing is, vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Wat is de factor A en wat moet ik hiermee doen?

De factor A of pensioenaangroei (de A staat voor aangroei) is het pensioen dat u opbouwt in een kalenderjaar.

Wilt u in 2022 uw pensioen aanvullen met lijfrentes? Dan kunt u de fiscale ruimte hiervoor berekenen met de factor A van 2021. Deze factor A vindt u op uw pensioenoverzicht 2022. De fiscale ruimte kunt u berekenen met de Rekenhulp lijfrentepremie van de Belastingdienst. Heeft u meerdere pensioenoverzichten ontvangen? Dan moet u de factor A op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen.

Waar zie ik een totaaloverzicht van mijn pensioen en AOW?

In MijnPFZW ziet u zowel uw pensioen als uw AOW. Bij de AOW die wordt weergegeven wordt rekening gehouden met uw burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd). Als u in het buitenland gewoond heeft (waardoor uw AOW lager wordt), kunt u zelf aangeven dat er jaren zijn geweest dat u niet verzekerd was. De planner rekent dan het bedrag uit. De Sociale Verzekeringsbank (die de AOW regelt) berekent op uw AOW-leeftijd de exacte hoogte van uw AOW.

U kunt daarnaast ook kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website, een initiatief van de Stichting Pensioenregister, staan uw gegevens ook bij elkaar. Dit overzicht is minder gedetailleerd dan het overzicht in MijnPFZW. 

Mijn Extrapensioen staat niet in mijn UPO.

Heeft u naast de collectieve regeling ook Extrapensioen? Extrapensioen Pluspensioen is onderdeel van uw uniform pensioenoverzicht. Voor Extrapensioen Rendementspensioen ontvangt u een apart pensioenoverzicht voor 1 oktober.

Wanneer kan ik met pensioen?

Bij PFZW gaat uw pensioen in op dezelfde datum als uw AOW-datum. U kunt ervoor kiezen eerder met pensioen te gaan of uw pensioen uit te stellen. Wat er voor u mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Kijk op Met pensioen gaan​ voor meer informatie.