Waardeoverdracht, is dat verstandig? 

Of waardeoverdracht verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie en beide pensioenregelingen.​ PFZW kan dit niet voor u bepalen en mag hierover geen advies geven. U kunt zelf de regeling van uw oude en nieuwe pensioenuitvoerder vergelijken. U regelt dit op mijnwaardeoverdracht.nl. Let hierbij op de onderstaande punten. 

Bij PFZW gaat uw pensioen standaard in op de AOW-leeftijd. Vergelijk dit met de pensioenleeftijd bij uw oude pensioenuitvoerder.

U kunt uw pensioen van PFZW eerder of later laten ingaan. Gaat u eerder met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag lager. Gaat u later met pensioen, dan wordt uw pensioenbedrag hoger. Vergelijk dit met de mogelijkheden bij uw oude pensioenuitvoerder.​

Het partnerpensioen van PFZW is voor een deel opgebouwd en voor een deel op risicobasis verzekerd. Dat betekent het volgende:

  • Uw partner krijgt bij uw overlijden altijd het opgebouwde deel van het partnerpensioen.
  • Uw partner krijgt het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd alleen als u overlijdt als er pensioenpremie wordt betaald.

In de brief staat alleen het opgebouwde partnerpensioen. Dat krijgt uw partner dus altijd. Overlijdt u op het moment dat u pensioenpremie betaalt? Dan krijgt uw partner ook het deel van het partnerpensioen dat op risicobasis is verzekerd. Heeft u geen partner of heeft uw partner zelf al een goed pensioen? Dan kunt u, als u met pensioen gaat, het partnerpensioen gebruiken voor een hoger pensioen voor uzelf. Andersom kan ook: u kunt ook een deel van uw eigen pensioen gebruiken voor meer partnerpensioen. Vergelijk dit met de mogelijkheden bij uw oude pensioenuitvoerder.

PFZW heeft besloten per 1 januari 2024 de brutopensioenen met 4,8% te verhogen. Dit betekent dat pensioenen vanaf die datum omhoog gaan. Vergelijk dit met de situatie bij uw andere pensioenuitvoerder. 

Een beleggingsverzekering wil zeggen dat uw pensioengeld wordt belegd. Als dit belegde geld winst oplevert, wordt uw pensioen hoger. Levert het verlies op, dan wordt uw pensioen lager. De collectieve regeling van PFZW is geen beleggingsverzekering.

​Een voordeel van waardeoverdracht is dat het pensioen niet versnipperd raakt over verschillende pensioenuitvoerders. Zo krijgt u een beter overzicht van hoeveel pensioen u in de toekomst kunt verwachten.