Waardeoverdracht klein pensioen

Heeft u meerdere banen gehad? Dan heeft u misschien bij verschillende pensioenuitvoerders een klein pensioen opgebouwd. Pensioenfondsen mogen kleine pensioenen zonder uw toestemming overdragen naar PFZW.

Wat is een klein pensioen?

Een klein pensioen bedraagt tussen de € 2,01 en € 592,51 bruto in het jaar 2024. Pensioenfondsen mogen automatisch waardeoverdracht doen voor deze kleine pensioenen. Dat gebeurt op grond van een wet die 1 januari 2019 inging.

PFZW draagt kleine pensioenen automatisch over, omdat de kosten voor het beheren van een klein pensioen erg hoog zijn. Door de waarde van uw pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, raakt u uw pensioen niet kwijt.​

Bekijk of u een klein pensioen heeft

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u waar u pensioen heeft opgebouwd en u ziet of u een of meerdere kleine pensioenen heeft. 

Van uw vorige pensioenuitvoerder naar PFZW

Als uw vorige pensioenuitvoerder uw kleine pensioen overdraagt aan PFZW, hoeft u niets te doen. U kunt contact opnemen met uw vorige pensioenuitvoerder of automatische waardeoverdracht gebeurt.

Niet alle pensioenuitvoerders maken gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen samen te voegen en over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Als uw vorige pensioenuitvoerder geen automatische waardeoverdracht doet, kunt u zelf waardeoverdracht aanvragen bij PFZW.

Van PFZW naar uw nieuwe pensioenuitvoerder

Als PFZW uw vorige pensioenfonds is, dragen wij de waarde van uw kleine pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Uw PFZW-pensioen wordt dan samengevoegd met het pensioen dat u nu opbouwt bij een andere pensioenuitvoerder. Hierdoor behoudt u uw pensioen en is het over minder verschillende potjes verdeeld.

Heeft u nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan bewaart PFZW uw pensioen, totdat een nieuwe uitvoerder bekend is waar wij uw pensioen naar kunnen overmaken.

Veelgestelde vragen over kleine pensioenen

Op MijnPFZW ziet u hoeveel pensioen u bij PFZW heeft opgebouwd. Log hiervoor in met uw DigiD.

Op mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenuitvoerders bij elkaar. Hier ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en of daar heel kleine pensioenen bij zitten.

Let op: staat een pensioenuitvoerder wel vermeld onder "Mijn Gegevens", maar vindt u deze niet terug onder "Mijn pensioen nu"? Dit betekent waarschijnlijk dat u bij die pensioenuitvoerder een wel heel klein pensioen heeft opgebouwd van minder dan € 1. Omdat dit bedrag naar beneden is afgerond tot € 0 is het niet zichtbaar onder "Mijn pensioen nu". Neem contact op met het bijbehorende pensioenfonds voor meer informatie over de afhandeling van dat kleine pensioen.

Nee, niet alle pensioenuitvoerders maken gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen (van € 2,01 tot en met € 592,51 bruto in 2024) samen te voegen en over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder.

PFZW heeft ervoor gekozen om dit wel te doen, omdat de kosten voor het beheren van een klein pensioen erg hoog zijn. Door de waarde van uw pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, raakt u uw pensioen niet kwijt.​

Het pensioen vervalt
Pensioenen van € 2 bruto per jaar of lager, vervallen sinds 1 januari 2019 automatisch. Een dergelijk pensioen kunt u hebben als u kort bij een werkgever heeft gewerkt. U bouwt dan ook weinig pensioen op.

De nieuwe wet
De kosten voor het beheer van deze heel kleine pensioenen zijn erg hoog. Ook aan het overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder zijn hoge kosten verbonden. De nieuwe wet schrijft dan ook voor dat deze heel kleine pensioenen (tot en met € 2,00 bruto per jaar) sinds 1 januari 2019 automatisch vervallen als u stopt met opbouwen.​

Sinds 1 januari 2019 mogen we een heel klein pensioen niet meer aan u uitbetalen.