Wat betekent dit voor u?

Als de prijzen blijven stijgen, en uw pensioen stijgt niet mee met die prijzen, kunt u later minder te besteden hebben. 

Wanneer wel verhogen?

PFZW mag van de overheid de pensioenen gedeeltelijk mee laten stijgen met de prijzen, als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Dat betekent dat er € 1,10 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen.

Kans op verlagen in 2021

Als de dekkingsgraad op 31 december 2020 bekend is, weten we of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Die kans is nog steeds reëel. Hierover informeren wij u begin 2021.

Uw pensioen in de toekomst

We verwachten dat uw pensioen ook de komende jaren niet kan meestijgen met de prijzen. Volgens de huidige regels hebben wij daarvoor onvoldoende geld in kas. In het nieuwe pensioenstelsel is het de bedoeling dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. 

De wetgeving rondom het nieuwe pensioenstelsel wordt op dit moment verder uitgewerkt. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en wat deze voor uw pensioen betekenen. 

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Vanaf 2017 is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (over 2020: 1,1%). Tot 2017 was het onze ambitie om de loonontwikkeling in de sector te volgen.

De afgelopen vijf jaar heeft PFZW uw pensioen als volgt verhoogd. 

Overzicht indexatie 2016-2020
Datum Verhoging/indexering Ambitie van PFZW Prijsontwikkeling
01-01-2020 0,00% 2,60% 2,60%
01-01-2019 0,00% 1,90% 1,70%
01-01-2018 0,00% 1,50% 1,40%
01-01-2017 0,00% 1,29% 0,30%
01-01-2016 0,00% 0,68% 0,60%

​​​​Wij verwachten uw pensioen de komende jaren regelmatig niet of niet volledig te kunnen verhogen. Daarnaast is er helaas nog steeds een kans dat wij de pensioenen moeten verlagen.​​