Wat betekent dit voor u?

Als de prijzen blijven stijgen, en uw pensioen stijgt niet mee met die prijzen, kunt u later minder te besteden hebben. 

Uw pensioen in de toekomst

We verwachten dat uw pensioen ook de komende jaren niet kan meestijgen met de prijzen. Volgens de huidige regels hebben wij daarvoor onvoldoende geld in kas. In het nieuwe pensioenstelsel, dat nog wordt uitgewerkt, is het de bedoeling dat de pensioenen meer gaan meebewegen met de economie. Wat dit precies voor uw pensioen betekent, wordt duidelijk in de loop van 2020. 

Wanneer wel verhogen?

PFZW mag van de overheid de pensioenen gedeeltelijk mee laten stijgen met de prijzen, als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Dat betekent dat er € 1,10 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen.

Het nieuwe pensioenstelsel

Op weg naar het nieuwe pensioenstelsel zijn er nog veel dingen onduidelijk. PFZW is blij dat minister Koolmees nu een jaar rust creëert rondom dit onderwerp, zodat het pensioenakkoord goed kan worden uitgewerkt. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en wat deze voor uw pensioen betekenen. 

Overzicht indexatie 2015-2019
Datum Verhoging/indexering Ambitie van PFZW Prijsontwikkeling
01-01-2019 0,00% 1,9% 1,7%
01-01-2018 0,00% 1,5% 1,4%
01-01-2017 0,00% 1,29% 0,3%
01-01-2016 0,00% 0,68% 0,60%
01-01-2015 0,00% 0,48% 1,0%

​​​​Wij verwachten uw pensioen de komende jaren regelmatig niet of niet volledig te kunnen verhogen. Daarnaast is er helaas nog steeds een kans dat wij de pensioenen moeten verlagen.​​