Pensioen in Nederland

Het pensioen in Nederland bestaat uit 3 delen. De hoogte van uw pensioeninkomen hangt af van hoeveel u in elk onderdeel hebt opgebouwd. We leggen dit uit in een korte video.

1. AOW

De overheid regelt de AOW. De AOW wordt ook wel de eerste pijler van het pensioenstelsel genoemd. De Sociale Verzekeringsbank regelt het AOW. Op hun site vindt u veel informatie hierover.

2. Pensioen opgebouwd via uw werkgever(s)

Dit gedeelte van het pensioen heeft u zelf opgebouwd via uw werkgever(s) en komt bovenop de AOW. Pensioenopbouw via de werkgever(s) is de tweede pijler van het pensioenstelsel. Wilt u weten via welke werkgevers u waar pensioen heeft opgebouwd of nog opbouwt?

Verplicht deelnemen

Deelname aan de pensioenregeling is voor de sector zorg en welzijn een verplichte arbeidsvoorwaarde.

3. Extra pensioen

Als uw situatie dat toelaat, kunt u zelf zorgen voor extra pensioen. Extra pensioen komt bovenop het opgebouwde pensioen via de werkgever(s) en de AOW. Het extra pensioen is de derde pijler van het pensioenstelsel.

Er zijn een aantal oorzaken waardoor u misschien minder pensioen zou hebben dan u zou willen, bijvoorbeeld:

  • u heeft parttime gewerkt
  • u bent een keer gescheiden
  • u heeft in het buitenland gewoond

Hoeveel pensioen u wenst of nodig heeft, is heel persoonlijk. Misschien kunt u met minder geld rondkomen dan nu doordat de kinderen het huis uit zijn of uw huis bijna is afbetaald. Of u heeft juist extra geld nodig voor het maken van een verre reis of leuke activiteiten met de kleinkinderen.

Of u nog extra pensioen wilt regelen, bepaalt u zelf. Hoe u dat extraatje bij elkaar kunt sparen, kunt u het beste met een financieel adviseur bespreken.