Verplicht deelnemen

​Voor uw pensioen betaalt u - samen met uw werkgever - premie. Voor de premie die u betaalt, krijgt u pensioenopbouw terug. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht voor werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn.

In het algemeen wordt aangenomen dat alleen AOW niet meer voldoende is om later goed rond te kunnen komen. Een aanvullende pensioenregeling is daarom voor veel mensen een belangrijk onderdeel van het inkomen voor straks.

Waarom is deelname verplicht?

​Sommige sectoren hebben een eigen pensioenregeling, waar iedereen uit die sector aan deelneemt. Bedrijven zitten dan samen in een bedrijfspensioenfonds. De zorgsector is daar een voorbeeld van, met PFZW als pensioenfonds.

De pensioenregeling is voor deze sector een verplichte arbeidsvoorwaarde. De verplichte deelname klinkt misschien als een nadeel, maar samen pensioen opbouwen, heeft juist voordelen.

Waar gaat mijn premie naartoe?

Hoeveel de werkgever betaalt en hoeveel de werknemer, verschilt per branche. Soms betalen ze ieder de helft, maar de verdeling kan ook anders zijn. De premies van alle deelnemers aan een pensioenregeling komen allemaal bij elkaar. Zo kunnen enorme bedragen ontstaan. Maar er is dan ook veel geld nodig om iedereen straks een goed pensioen te kunnen betalen. In het kort zijn de kosten in 3 posten te verdelen:

  1. De kosten die gemaakt worden om alles rond het pensioen te regelen.
  2. De pensioenen van mensen die al met pensioen zijn.
  3. Beleggingen, zodat er in de toekomst ook genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen uitbetalen.