Maximaal salaris voor pensioenopbouw

De regering heeft de pensioenopbouw beperkt. Is uw fulltime salaris in 2020 hoger dan € 110.111 bruto per jaar? Dan bouwt u boven dit bedrag geen pensioen op. U betaalt hier ook geen premie voor. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale opbouw. Als u dus arbeidsongeschikt raakt, blijft uw arbeidsongeschiktheidspensioen gebaseerd op uw volledige salaris.

Voorbeeld

Werkt u 50% en is uw fulltime salaris € 125.000? Dan bouwt u pensioen op over 50% van € 110.111 en is uw arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd voor 50% van € 125.000.