Salaris en pensioen

Als u werkt in de sector zorg en welzijn, bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt onder meer af van de hoogte van uw salaris. Meer salaris, betekent meer pensioen. Over een bepaald gedeelte van uw salaris bouwt u geen pensioen op. U betaalt daarvoor ook geen pensioenpremie. Dit gedeelte heet de AOW-franchise. De AOW-franchise houdt rekening met de AOW die u straks van de overheid krijgt. Verder is het goed om te weten dat er een maximaal salaris is waarover u pensioen opbouwt (in 2024 € 137.800). Verdient u meer dan dit bedrag? Dan bouwt u over het bedrag boven de grens geen pensioen op.

AOW-franchise

Een deel van uw salaris telt niet mee voor uw pensioen. Over dat deel betalen u en uw werkgever ook geen pensioenpremie. Dat deel van uw salaris is de AOW-franchise. De AOW-franchise wordt van uw salaris afgetrokken omdat u (later) ook AOW ontvangt van de overheid. Dat hoeft u dus niet via de pensioenregeling van PFZW op te bouwen. Door de hogere AOW in 2024 gaat ook de AOW-franchise omhoog. Iedereen die nog werkt, krijgt te maken met deze hogere franchise.

De franchise stijgt van € 14.714 in 2023 naar € 15.816 in 2024 bij een fulltime salaris.  Stel dat u in 2024 net zoveel verdient als in 2023. Dat betekent dat het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt omhoog gaat. Het deel van uw salaris waarover u wel pensioen opbouwt gaat omlaag. U bouwt dan dus minder pensioen op. Als u in 2024 meer verdient dan in 2023, dan merkt u minder van de hogere franchise.

Het is natuurlijk zeer vervelend voor mensen die door de verhoging in 2024 minder verdienen dan de AOW-franchise. Zij bouwen daardoor in 2024 geen pensioen op. Zij betalen dan uiteraard ook geen pensioenpremie.

Maximaal salaris voor pensioenopbouw

De regering heeft de pensioenopbouw beperkt. Is uw fulltime salaris in 2024 hoger dan € 137.800 bruto per jaar? Dan bouwt u boven dit bedrag geen pensioen op. U betaalt hier ook geen premie voor. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale opbouw. Als u dus arbeidsongeschikt raakt, blijft uw arbeidsongeschiktheidspensioen gebaseerd op uw volledige salaris.

Voorbeeld

Werkt u 50% en is uw fulltime salaris bijvoorbeeld € 180.000? Dan bouwt u pensioen op over 50% van € 137.800 en is uw arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd voor 50% van € 180.000.

Zorgvuldige berekeningen

Elke keer als iemand recht heeft op een pensioen, rekenen we uit hoe hoog dat pensioen is. Dat doen we heel zorgvuldig. Heel soms kan het voorkomen dat we een pensioen niet goed berekenen. Daar hebben we dan verschillende oplossingen voor.