AOW-franchise

Een deel van uw salaris telt niet mee voor uw pensioen. Over dat deel betalen u en uw werkgever ook geen pensioenpremie. Dat deel van uw salaris is de AOW-franchise. De AOW-franchise wordt van uw salaris afgetrokken omdat u (later) ook AOW ontvangt van de overheid. Dat hoeft u dus niet via de pensioenregeling van PFZW op te bouwen. Door de hogere AOW in 2023 gaat ook de AOW-franchise omhoog. Iedereen die nog werkt, krijgt te maken met deze hogere franchise.

De franchise stijgt van € 13.343 in 2022 naar € 14.714 in 2023 bij een fulltime salaris.  Stel dat u in 2023 net zoveel verdient als in 2022. Dat betekent dat het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt omhoog gaat. Het deel van uw salaris waarover u wel pensioen opbouwt gaat omlaag. U bouwt dan dus minder pensioen op. Als u in 2023 meer verdient dan in 2022, dan merkt u minder van de hogere franchise.

Het is natuurlijk zeer vervelend voor mensen die door de verhoging in 2023 minder verdienen dan de AOW-franchise. Zij bouwen daardoor in 2023 geen pensioen op. Zij betalen dan uiteraard ook geen pensioenpremie.

Maximaal salaris voor pensioenopbouw

De regering heeft de pensioenopbouw beperkt. Is uw fulltime salaris in 2023 hoger dan € 128.810 bruto per jaar? Dan bouwt u boven dit bedrag geen pensioen op. U betaalt hier ook geen premie voor. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale opbouw. Als u dus arbeidsongeschikt raakt, blijft uw arbeidsongeschiktheidspensioen gebaseerd op uw volledige salaris.

Voorbeeld

Werkt u 50% en is uw fulltime salaris € 130.000? Dan bouwt u pensioen op over 50% van € 128.810 en is uw arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd voor 50% van € 130.000

Zorgvuldige berekeningen

Elke keer als iemand recht heeft op een pensioen, rekenen we uit hoe hoog dat pensioen is. Dat doen we heel zorgvuldig. Heel soms kan het voorkomen dat we een pensioen niet goed berekenen. Daar hebben we dan verschillende oplossingen voor.