Maximaal salaris voor pensioenopbouw

De regering heeft de pensioenopbouw beperkt. Is uw fulltime salaris in 2021 hoger dan € 112.189 bruto per jaar? Dan bouwt u boven dit bedrag geen pensioen op. U betaalt hier ook geen premie voor. Dit geldt voor het ouderdomspensioen, het partnerpensioen en het wezenpensioen.

Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale opbouw. Als u dus arbeidsongeschikt raakt, blijft uw arbeidsongeschiktheidspensioen gebaseerd op uw volledige salaris.

Voorbeeld

Werkt u 50% en is uw fulltime salaris € 125.000? Dan bouwt u pensioen op over 50% van € 112.189 en is uw arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd voor 50% van € 125.000.

Zorgvuldige berekeningen

Elke keer als iemand recht heeft op een pensioen, rekenen we uit hoe hoog dat pensioen is. Dat doen we heel zorgvuldig. Heel soms kan het voorkomen dat we een pensioen niet goed berekenen. Daar hebben we dan verschillende oplossingen voor.