Kans op verlagen in 2020 steeds groter

Als op 31 december 2019 onze actuele dekkingsgraad lager is dan 94%, dan moeten we in de loop van 2020 de pensioenen verlagen. Op dit moment is onze dekkingsgraad lager dan 94%, dus de kans op verlaging is groot. 
In juni 2019 heeft de overheid de kritische ondergrens van de actuele dekkingsgraad verhoogd. PFZW moet nu een actuele dekkingsgraad van minimaal 94% (dit was eerder 88%) aanhouden. PFZW heeft de pensioenen tot nu toe nog nooit verlaagd.

Mogelijke opnieuw verlagen in 2021

Er is een kans dat we niet alleen in 2020, maar opnieuw in 2021 de pensioenen moeten verlagen. Dit hangt af van de beleidsdekkingsgraad én de actuele dekkingsgraad eind 2020. Door de langdurig lage rente is er een reële kans op deze verlaging.

De lage rekenrente zorgt voor een lagere dekkingsgraad

Naast de strengere eisen heeft de overheid nog een regel aangepast: de rekenrente. Hiermee wordt de dekkingsgraad bepaald. De rekenrente is verlaagd en een lagere rente zorgt voor een lagere dekkingsgraad. Dit maakt het erg moeilijk om ook de komende jaren aan de hierboven genoemde eisen voor de dekkingsgraden te voldoen.​