Wezenpensioen bij PFZW

Wezenpensioen is een nabestaandenuitkering bestemd voor kinderen tot ze de leeftijd van 21 jaar bereiken. Als u bij ons pensioen opbouwt, zijn uw kinderen verzekerd voor wezenpensioen. Wanneer u komt te overlijden, krijgen uw kinderen dus een deel van uw pensioen.

Hoe hoog is het wezenpensioen?  

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van de situatie. Ook de hoogte van het ouderdomspensioen telt mee. Het gaat dan om het pensioen dat u zou ontvangen op het moment dat u met pensioen zou gaan.

Gaat er thuis iets veranderen?

Gaat u minder werken? Of gaat uw kind meer naar de opvang? Bereken welke gevolgen dit heeft voor uw portemonnee.