PFZW is wettelijk verplicht inhoudingen op uw pensioen te doen. De inhoudingen bestaan uit de loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet. Het bedrag dat na de inhoudingen overblijft, is uw nettopensioen. ​Over uw pensioen betaalt u minder inhoudingen dan over uw salaris.

Wanneer krijgt u het betalingsbericht?

Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de allereerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht jaarlijks in januari en als er iets wijzigt in uw pensioen. Blijft het nettobedrag elke maand hetzelfde? Dan ontvangt u geen nieuw betalingsbericht. U kunt het betalingsbericht downloaden op MijnPFZW. U logt dan eerst veilig in met uw DigiD.

Was deze informatie nuttig voor u?