Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Stoppen met werken na ontslag

U heeft ontslag gekregen. Dat is vervelend. Wij helpen u graag. Als u (eerder) wilt stoppen met werken, kunt u vervroegd met pensioen gaan.

Kunt u eerder met pensioen?

Als uw situatie het toelaat, kunt u misschien eerder of gedeeltelijk met pensioen gaan. Bent u geboren vóór 1965? Dan kunt u met vervroegd pensioen vanaf 55 jaar. Bent u geboren in of na 1965? Dan kunt u met pensioen vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. Lees alles over met pensioen gaan.

Heeft u een uitkering?

Het is belangrijk om te weten dat UWV uw pensioen ziet als inkomsten. Het kan betekenen dat eerder met pensioen gaan gevolgen heeft voor uw werkloosheidsuitkering. Neem contact op met UWV om te weten of eerder met pensioen gaan gevolgen heeft voor uw uitkering.  

Bekijk uw pensioen

Als u 3 maanden uit dienst bent, krijgt u een overzicht waarin u ziet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U kunt uw pensioen nu ook meteen bekijken door in te loggen met uw DigiD.​​​​​

Wilt u pensioen afkopen? Dat kan alleen als u met pensioen gaat. De voorwaarde is dat het bedrag op uw AOW-leeftijd lager is dan € 503,24 bruto per jaar (in 2021). Gaat u met pensioen voordat uw AOW ingaat? Dan geldt bovendien de voorwaarde dat u op moment van afkoop minimaal 2 jaar geen pensioenpremie meer heeft betaald.

Was deze informatie nuttig voor u?