Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Ontslag nemen en stoppen met werken

U heeft ontslag genomen omdat u (eerder) wilt stoppen met werken. PFZW helpt u graag. U kunt bij PFZW vervroegd met pensioen gaan.

Kunt u eerder met pensioen?

Als uw situatie het toelaat, kunt u misschien eerder of gedeeltelijk met pensioen gaan. Bent u geboren vóór 1965? Dan kunt u met vervroegd pensioen vanaf 55 jaar. Bent u geboren in of na 1965? Dan kunt u met pensioen vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. Lees alles over met pensioen gaan.

Bekijk uw pensioen

Als u 3 maanden uit dienst bent, krijgt u een overzicht waarin u ziet hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U kunt uw pensioen nu ook meteen bekijken door in te loggen met uw DigiD.​​​​​

Wilt u pensioen afkopen? Dat kan alleen als u met pensioen gaat. De voorwaarden zijn dat u minimaal 2 jaar geen pensioenpremie meer betaalt én dat het bedrag op uw AOW-leeftijd lager is dan € 497,27 bruto per jaar.