Verlofregelingen en voortzetting van pensioenopbouw

Per 1 juli 2022 wordt tijdens lange perioden van verlof het voortzetten van pensioenopbouw niet meer beperkt tot 18 maanden.

Attentie voor afspraken over werkgeversbijdrage bij voortzetting van de pensioenopbouw
Tot nu toe werd in het pensioenreglement de periode van bescherming tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden tijdens een lange periode van verlof gemaximeerd op 18 maanden. Dit was ook het geval voor vrijwillige voortzetting tijdens verlof. Het gevolg is dat de deelneming tijdens verlof niet meer na 18 maanden wordt beëindigd.

In veel cao’s zijn bepalingen opgenomen waardoor werknemers gedurende lange perioden verlof kunnen opnemen. Is in de cao een afspraak gemaakt over een werkgeversbijdrage bij voortzetting van de pensioenopbouw tijdens verlof? Dan loopt die premiebijdrage na 18 maanden door als daar geen andere afspraken over zijn gemaakt.

De vrijwillige voortzetting kan tot uiterlijk 9 maanden na ingang van het verlof worden aangevraagd.