Archief nieuwsberichten Sociale partners


Hier vindt u de nieuwsberichten voor sociale partners van het huidige jaar en het jaar daarvoor.

 • Ontbijtsessie 15 november 08-11-2023 | Graag nodigen wij u uit voor de ontbijtsessie op woensdag 15 november 2023 van 9.00 tot 11.00 uur. Wij praten u graag bij over diverse actuele onderwerpen.
 • Pensioenintroductie 16 november 08-11-2023 | Houdt u zich sinds kort bezig met de arbeidsvoorwaarde pensioen of heeft u er zijdelings mee te maken? Meld u dan nu aan voor onze pensioenintroductie op donderdag 16 november.
 • Pensioenintroductie 20-07-2023 | Houdt u zich sinds kort bezig met de arbeidsvoorwaarde pensioen of heeft u er zijdelings mee te maken? Meld u dan aan voor onze pensioenintroductie op donderdag 16 november.
 • Tevredenheid nieuwe medewerkers blijft hoog 20-07-2023 | Tevredenheid onder nieuwe medewerkers blijft hoog Het behoud van instroom van nieuwe medewerkers is een belangrijk thema voor de sociale partners van PFZW. Daarom deden wij, net als twee jaar geleden, het instroomonderzoek.
 • Inzicht in geldzorgen 20-07-2023 | Met een nieuwe tool kunnen werkgevers anoniem meten hoe financieel gezond hun werknemers zijn. De Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) stimuleert werkgevers om het thema financiële gezondheid op de agenda te zetten.
 • Bezwaarschriften tegen omzetten pensioen 29-06-2023 | PFZW ontvangt bezwaarschriften van deelnemers, die voor de inwerkingtreding van de Wet toekomst Pensioenen per 1 juli, bezwaar willen maken tegen de omzetting van de huidige pensioenaanspraken naar de nieuwe pensioenregeling.
 • Onderhandelingen nieuwe pensioenregeling 29-06-2023 | In het kader van wat de wet het iteratief proces noemt, waarbij het bestuur en de sociale partners samen tot de invoering van een nieuwe pensioenregeling komen, heeft het bestuur van PFZW vorige week met de sociale partners aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW, voorheen CAP genaamd) gesproken.
 • Wie is uw relatiemanager? 29-06-2023 | Met het vertrek van relatiemanager Peter Besamusca is er iets geschoven in de portefeuilleverdeling van de relatiemanagers. Ook heeft het team er een nieuwe collega bij: Fons Westgeest.
 • Verlenging (deel-)verplichtstellingen PFZW tot 2028 29-06-2023 | PFZW kent binnen de verplichtstelling 13 deel-verplichtstellingen voor verschillende branches. Een verplichtstelling wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 5 jaar afgegeven.
 • Vervolgstappen nieuwe pensioenregeling 20-04-2023 | Het bestuur van PFZW heeft – met inachtneming van de doelstelling van de sociale partners – een besluit genomen over de invulling van de financiële opzet voor de premieregeling.
 • Meningen en visies in het pensioendebat 30-03-2023 | Het debat over het nieuwe pensioenstelsel is in volle gang. Duidelijk is dat daarin verschillende visies en meningen aan bod komen. PFZW deelt er een aantal.
 • John Landman geeft gastles aan MBO 30-03-2023 | Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met leren omgaan met geld. Daarom geeft John Landman, directeur bestuursbureau PFZW op maandag 27 maart een gastles voor een MBO-klas gegeven.
 • Nieuwe tool Pensioenfederatie 30-03-2023 | Startende werkgevers weten soms niet dat zij voor hun werknemers pensioenpremie moeten afdragen aan PFZW. Met een nieuwe tool kunnen ondernemers die mensen in dienst gaan nemen dit eenvoudig achterhalen.
 • Een nieuw bestuurslid voor PFZW 22-02-2023 | Vanaf 16 maart 2023 neemt Kim Haasbroek zitting in het PFZW-bestuur op voordracht van NU’91 en FBZ. Zij volgt Cees Dert op, van wie de zittingstermijn erop zit.
 • Ontbijtsessie dinsdag 28 maart 2023 22-02-2023 | Graag nodigen wij u uit voor de ontbijtsessie op dinsdag 28 maart 2023 van 9.00 tot 11.00 uur. Wij praten u graag bij over diverse actuele onderwerpen.
 • Eerste Kamer buigt zich over Wtp 22-02-2023 | Eind 2022 heeft de Tweede Kamer op de valreep ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Nu volgt de behandeling in de Eerste Kamer.
 • Antwoord op vraag over nieuwe pensioenregeling 22-02-2023 | Werkgevers vrezen dat er een uittocht gaat ontstaan van erg ervaren medewerkers, als die zouden denken dat ze beter met pensioen kunnen zijn voordat de nieuwe pensioenregeling ingaat.
 • Stand van zaken Wet toekomst pensioenen 13-12-2022 | De Tweede Kamer neemt meer tijd voor Wet toekomst pensioenen. De plenaire behandeling vindt plaats op 15 december. Mogelijk wordt de week erna afgestemd.
 • Advies Commissie Parameters naar Tweede Kamer 13-12-2022 | Op 30 november heeft de Commissie Parameters advies uitgebracht. Dit advies gaat over de uitgangspunten voor de pensioenuitvoering in zowel het huidige, als in het nieuwe pensioenstelsel.
 • PFZW gaat in op vragen rond de nieuwe pensioenregeling 13-12-2022 | Rond de nieuwe pensioenregeling leven er veel zorgen en vragen. Ook bij onze sociale partners en ouderenorganisaties. De berichten in de media kunnen hierbij verwarrend werken. We spreken daarover met PFZW pensioenexpert Dick Boeijen.
 • Campagne Pensioen3daagse 20-10-2022 | Op 1, 2 en 3 november vindt de Pensioen3daagse plaats. PFZW wil medewerkers stimuleren om zo fit en gezond mogelijk met pensioen te kunnen.
 • Stand van zaken pensioenwetgeving 21-07-2022 | Zowel de Wet toekomst pensioenen als het onderdeel bedrag ineens van de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen hebben met uitstel te maken.
 • PFZW verhoogt pensioenen met 2,7% 24-06-2022 | Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7% te verhogen.
 • Ruimte om te besturen nog punt van zorg 10-05-2022 | De Wet toekomst pensioenen ligt in de Tweede Kamer voor behandeling. De lagere regelgeving lag ter internetconsultatie voor. Stemmen concept wet- en regelgeving vrolijk? PFZW’ers Karin Bitter en Wouter Thalen hebben nog aandachtspunten.
 • PFZW in de media 10-05-2022 | PFZW gaat sociale partners eerder informeren over relevante berichten in de media.
 • Een geloofwaardig pensioen 21-04-2022 | Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe pensioenregeling voor deelnemers geloofwaardig en aantrekkelijk is en aansluit bij hun behoeftes?
 • Andere wetgeving rondom pensioenen 24-03-2022 | We informeren u dikwijls over de Wet Toekomst Pensioenen. Maar we hebben ook te maken met andere wetgeving. We zetten de wetsvoorstellen op een rijtje.
 • Tips voor de cao-tafel 24-03-2022 | PFZW helpt cao-tafels met inzicht in de gevolgen van cao-afspraken voor pensioen en met middelen voor communicatie.
 • Stand van zaken nieuwe pensioenregeling 27-01-2022 | De ontwikkelingen gaan op dit moment snel. De commissie arbeidsvoorwaarden pensioen is van start en het bestuur van PFZW heeft het aanvaardingskader opgesteld. En de Stichting van de Arbeid heeft een informatieplatform gelanceerd.
 • Tips voor de cao-tafel 09-12-2021 | Meerdere branches zijn in overleg over een nieuwe cao. Vaak hebben cao-afspraken ook gevolgen voor pensioenen. De belangrijkste gevolgen hebben wij voor u op een rijtje gezet. Wilt u dit overzicht ontvangen? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij PFZW.
 • Wet Toekomst Pensioenen naar Raad van State 09-12-2021 | Staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State. Daar heeft de ministerraad vrijdag 26 november mee ingestemd.
 • Stijging pensioenpremie en verbetering partnerpensioen 08-11-2021 | Op vrijdag 5 november heeft het bestuur, na advies van de Pensioenraad, definitief besloten om de pensioenpremie per 1 januari 2022 te verhogen van 25,0% naar 25,8%. De omstandigheden zijn ten opzichte van vorig jaar niet in die mate veranderd dat een ander besluit gerechtvaardigd is. Wij beseffen dat de verhoging geen goed bericht is voor de sector zorg en welzijn. De verhoging zet onder andere druk op de loonruimte.
 • Partnerpensioen bij vervroegde uittreding 08-11-2021 | Maakt een medewerker gebruik van een RVU? Dan stopt deze met werken en stopt de pensioenopbouw. Binnen de huidige wet- en regelgeving is het niet mogelijk om de pensioenopbouw voor te zetten.
 • Transitiehandleiding in de maak 08-11-2021 | Dit voorjaar werd bekend dat het ministerie van SZW samen met sociale partners, de Pensioenfederatie en andere partijen een transitiehandleiding in het leven gaat roepen.
 • Ontbijtsessie 9 december 21-10-2021 | Graag nodigen wij u uit voor de tweede fysieke ontbijtsessie dit jaar op donderdag 9 december van 9.00 uur tot 11.00 uur.
 • Dit vinden sociale partners van PFZW 24-09-2021 | In juni heeft Motivaction in opdracht van PFZW weer onderzoek gedaan onder sociale partners naar onder andere het imago van PFZW, uw tevredenheid over de dienstverlening en uw draagvlak voor de collectieve pensioenregeling. Heeft u aan het onderzoek meegedaan? Hartelijk dank daarvoor. Het heeft ons mooie inzichten opgeleverd. We delen met u de belangrijkste bevindingen.
 • Wijziging verplichtstelling PFZW in verband met Peuterspeelzaalwerk 24-09-2021 | De verplichtstelling van PFZW gaat veranderen. De sociale partners hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het streven is om de voorgenomen wijziging van de verplichtstelling in werking te laten treden per 1 januari 2022.
 • Het nieuwe pensioenstelsel: volle kracht vooruit 24-09-2021 | In mei van dit jaar liet minister Koolmees weten dat de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen is vertraagd. De wet treedt nu in werking op 1 januari 2023, een jaar later dan gepland.
 • Wijziging verplichtstelling PFZW in verband met Peuterspeelzaalwerk 24-09-2021 | De verplichtstelling van PFZW gaat veranderen. De sociale partners hebben hiervoor een aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het streven is om de voorgenomen wijziging van de verplichtstelling in werking te laten treden per 1 januari 2022.
 • Verkiezing bestuurslid namens pensioengerechtigden Sinds 2014 zit er namens de pensioengerechtigden een gekozen bestuurslid in ons bestuur. Op 1 juli 2022 loopt de zittingstermijn van het huidige bestuurslid af. Vanaf 15 september tot 31 oktober 2021 kunnen kandidaten hun interesse voor deze zetel kenbaar maken.
 • Hulp bij uw dataverzoeken 03-09-2021 | PFZW beschikt over waardevolle en unieke arbeidsmarktdata van de sector zorg en welzijn en de verschillende branches binnen de sector. Betrouwbare data waarmee wij u graag verder helpen bij uw arbeidsmarktvraagstukken, zoals krapte op de arbeidsmarkt. Maar ook bij het bepalen van het beleid en voorbereiding van een cao-overleg. De data zijn actueel en geven veel inzicht. Bijvoorbeeld in hoe de sector zorg en welzijn is samengesteld op het gebied van leeftijdsverdeling, salarisverdeling en in- en uitstroom van personeel.
 • Cijfers tweede kwartaal 2021 22-07-2021 | De actuele dekkingsgraad van PFZW steeg in het tweede kwartaal van 97,9% naar 100,9%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 89,5% naar 93,2%.
 • Aandachtspunten voor de cao-tafel Veel cao-tafels zijn of gaan dit jaar aan de slag met onderhandelingen over een nieuwe cao. Soms hebben de uitkomsten van deze onderhandelingen invloed op pensioen. Wij geven u graag een paar aandachtspunten mee, zodat u met de gewenste gevolgen rekening kunt houden.
 • Hoger verzuim door Covid-19 vraagt persoonlijke aandacht 22-07-2021 | Covid-19 zorgde in de sector zorg en welzijn voor een hoger ziekteverzuim dan normaal. In de tweede helft van dit jaar verwachten werkgevers een kleine daling. Maar de mentale overbelasting blijft een belangrijke verzuimfactor.
 • Wij luisteren 21-07-2021 | PFZW wil de dienstverlening steeds verbeteren. Daarom willen wij weten hoe werknemers en werkgevers de contacten met ons waarderen. Wij laten dat meten door de onafhankelijke stichting Gouden Oor.
 • Uw leden informeren 30-06-21 | Op verzoek van sociale partners bereidt PFZW materiaal voor waarmee u uw leden kunt informeren over de nieuwe pensioenregeling.
 • Oprichting nieuwe commissie arbeidsvoorwaarde pensioen De nieuwe commissie arbeidsvoorwaarde pensioen (CAP), met daarin een vertegenwoordiging van sociale partners, gaat in aanloop naar een nieuwe pensioenregeling belangrijke beslissingen nemen, zoals bijvoorbeeld de keuze tussen de twee pensioenregelingen.
 • RVU en vrijwillige voortzetting Kan pensioenopbouw worden voortgezet als een sectorregeling voorziet in een regeling vervroegde uittreding (hierna: RVU)? Deze vraag krijgen wij steeds vaker. Wij zetten de voorwaarden voor vrijwillige voortzetting uiteen.
 • Uitstel Wet Toekomst Pensioenen tot 1 januari 2023 Op de internetconsultatie van het wetsvoorstel toekomst pensioenen zijn ruim 800 reacties binnen gekomen. Om alle inbreng zorgvuldig te bekijken, te wegen en te bespreken is meer tijd nodig dan eerder verwacht.
 • Agressie op de werkvloer 22-04-2021 | Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn is de afgelopen twaalf maanden minstens één keer blootgesteld aan agressie of ongewenst gedrag. Dit varieerde van verbale of fysieke agressie tot seksuele of andere intimidatie of bedreiging. Dit blijkt uit onderzoek.
 • Naar de nieuwe pensioenregeling 22-02-2021 | In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de keuzes die sociale partners moeten maken voor de overgang naar een nieuwe pensioenregeling. Zij hebben de keuze uit twee typen premieregelingen: het solidaire pensioencontract (eerder noemden we dat het NPC) en de verbeterde premieregeling.
 • Naar de nieuwe pensioenregeling 12-03-2021 | Nu het pensioenakkoord er is en de wetgeving in de maak, is het tijd voor sociale partners om keuzes te maken over de nieuwe pensioenregeling. De keuze voor een nieuwe pensioenregeling ligt uiteindelijk bij een nog in te richten Commissie arbeidvoorwaarde Pensioen (CAP). PFZW ondersteunt sociale partners bij het maken van de keuze.
 • PFZW over Wet Toekomst Pensioenen 19-02-2021 | PFZW heeft in nauwe afstemming met de Pensioenfederatie met twee inbrengen gereageerd op de internetconsultatie over de Wet Toekomst Pensioenen.
 • Bedrag ineens uitgesteld 19-02-2021 | De invoering van de keuzemogelijkheid voor een bedrag ineens vindt plaats per 1 januari 2023.
 • Uitnodiging ontbijtsessie 10 maart 19-02-2021 | Graag wij u uit voor de digitale ontbijtsessie op woensdag 10 maart 2021 van 9.00 uur tot 11.00 uur. Tijdens deze ontbijtsessie praten wij u bij over actuele (pensioen)onderwerpen.
 • Eindrapport 45 dienstjaren 19-02-2021 | Minister Koolmees heeft aan de Tweede Kamer het eindrapport aangeboden van het onderzoek naar mogelijkheden om het moment van uittreden onder voorwaarden te koppelen aan het aantal dienstjaren.
 • Uniek HR-inzicht: data op functieniveau 19-02-2021 | Arbeidsmarktdata op functieniveau voor werkgevers in de sector Zorg en Welzijn. Eindelijk beschikbaar en door werkgevers op te vragen. Een unieke stap vooruit voor de sector, én voor de overheid.
 • Bericht jaarcijfers 2020 21-01-2021 | De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in 2020 gedaald van 99,2% naar 92,6%.
 • Kennismaking met John Landman 21-01-2021 | Op 14 december heeft PFZW in een livestream afscheid genomen van Peter Borgdorff. Graag verwelkomen wij nu zijn opvolger John Landman.
 • Internetconsultatie pensioenakkoord 21-01-2021 | In zijn brief aan de Tweede Kamer van 16 december heeft minister Koolmees het ingroeipad naar het nieuwe pensioenstelsel beschreven. Dit voorstel ligt tot 12 februari open voor internetconsultatie.
 • Uitnodiging ontbijtsessie 04-01-2021 | Graag nodigen wij u uit voor de digitale ontbijtsessie op donderdag 28 januari 2021 van 9.00 uur tot 11.00 uur.
 • Beleggingsbeleid 2020-2025 De komende 5 jaar gaat PFZW nog duurzamer beleggen. In 2025 willen wij dat ten minste één vijfde van onze beleggingen bijdraagt aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook moet de CO2-uitstoot van de aandelen met nog eens 30% omlaag.
 • Afscheid van Peter Borgdorff Wie persoonlijk met hem te maken heeft gehad, weet het: Peter Borgdorff is bijzonder goed in het leggen van contacten, het voeren van goede gesprekken en het aangaan van dialogen. Het afscheid van Peter staat daarom in het teken van het maken van verbinding. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de PFZW Inspiratiesessie 'Een goed gesprek'.
 • PFZW herhaalt onderzoek naar uitstroom 12-11-2020 | PFZW onderzocht voor de tweede keer de belangrijkste redenen waarom medewerkers in zorg en welzijn hun baan opzeggen. Net zoals in 2018 was de respons hoog.
 • Bedrag ineens bij pensionering 12-11-2020 | Op 3 september 2020 heeft minister Koolmees het wetsvoorstel Bedrag ineens, RVU en verlofsparen bij de Tweede Kamer ingediend. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021, wat betekent dat het wetgevingstraject nog voor het einde van dit jaar afgerond moet zijn.
 • Nieuw: e-learning voor werkgevers Onlangs is de e-learning Pensioen bij PFZW live gegaan. Hiermee kunnen werkgevers op een laagdrempelige en snelle manier pensioenkennis opdoen.
 • De pensioenen gaan niet omhoog in 2021 12-11-2020 | PFZW staat er volgens de huidige regels financieel nog niet goed genoeg voor om de pensioenen te laten meegroeien met de stijgende prijzen (indexeren). Deelnemers worden hierover op korte termijn geïnformeerd.
 • PFZW aan de slag met pensioenmisvatting 12-11-2020 | Het overgrote deel van de Nederlanders denkt onterecht dat zij minder pensioen ontvangen dan ze aan premie hebben ingelegd. Daarom maakt PFZW vanaf januari 2021 in MijnPFZW inzichtelijk wat de deelnemer samen met de werkgever aan premie heeft betaald. En wat PFZW er meer van heeft gemaakt.
 • Pensioenpremie in 2021 omhoog 09-11-2020 | Het bestuur van PFZW heeft op 6 november, na advies van de Pensioenraad, besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt. Wij beseffen dat de verhoging geen goed bericht is voor de sector zorg en welzijn. Zeker in deze roerige tijd waarin de sector toch al hard wordt geraakt.
 • Cijfers derde kwartaal 2020 - sociale partners | PFZW De dit jaar gestaag dalende rente zorgt voor een aanhoudend lage dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad is in het derde kwartaal gedaald van 91,0% naar 89,8%. De actuele dekkingsgraad daarentegen steeg van 85,9% naar 88,5%. Het totaal belegd vermogen eind derde kwartaal is € 239,7 miljard.
 • Uitnodiging ontbijtsessie 20-10-2020 | Graag nodigen wij u uit voor de ontbijtsessie op donderdag 19 november 2020. Tijdens de ontbijtsessie praten wij u bij over de volgende actuele (pensioen-)onderwerpen: status uitwerking pensioenakkoord, de activiteiten van Stichting Het Potentieel Pakken en het beleggingsbeleid 2020-2025.
 • 7 versnellers voor gezonder werken PFZW maakt onderdeel uit van een onderzoekscoalitie Covid-19. Deze coalitie is op zoek gegaan naar de rode draad in onderzoeken naar gezond werken in de zorg tijdens de Covid-19-uitbraak. Wat blijkt? Er zijn zeven versnellers voor gezonder werken in de zorg.
 • Digitale pensioenbijeenkomst voor werknemers PFZW heeft werknemers van 57 jaar en ouder uitgenodigd voor de online presentatie Pensioen op komst op 4 november. Tijdens dit webinar informeren wij werknemers onder andere over de mogelijkheden om flexibel met pensioen te gaan. Wellicht ook voor uw leden interessant?
 • Verhoging pensioenpremie lijkt onvermijdelijk 24-09-2020 | Tijdens de digitale ontbijtsessie op 8 september herhaalde Peter Borgdorff de verwachting dat het bestuur in het najaar besluit om de pensioenpremie in 2021 met ongeveer 2,5 procentpunt te verhogen. Of daarnaast ook de pensioenopbouw omlaag gaat, is nog niet bekend.
 • Aanvullend geboorteverlof en pensioenopbouw 24-09-2020 | Is er nu geen afspraak gemaakt over een loonaanvulling van een werkgever bovenop de 70% van UWV? Dan stopt de pensioenopbouw bij opname van aanvullend geboorteverlof.
 • Premiebetaling in tijd van corona 24-09-2020 | In de afgelopen periode hebben verschillende werkgevers uitstel van betaling aangevraagd of een betalingsregeling met ons getroffen.
 • Aansluiting met terugwerkende kracht 02-07-2020 | Het komt voor dat wij werkgevers ontdekken die onder de verplichtstelling vallen maar zich nog niet bij ons hebben gemeld. Deze moet zich dan alsnog aansluiten.
 • Beleggen in de sector zorg en welzijn Wij beleggen pensioengeld graag in onze sector zorg en welzijn. Het is daarbij wel van belang dat er een goed rendement tegenover staat. Want alleen dan snijdt het mes aan twee kanten. In ons jaarbericht duurzaam beleggen leest u daar meer over.
 • Ontbijtsessie 8 september De volgende ontbijtsessie vindt plaats op dinsdag 8 september, hopelijk van 9.00 tot 11.00 uur bij ons in Zeist.
 • HR-dataportaal voor werkgevers Vanaf 18 mei is het nieuwe HR-dataportaal voor werkgevers toegankelijk. Deze is in co-creatie met werkgevers zelf ontwikkeld. De functionaliteit van het portaal wordt daarbij in fasen verder uitgebreid.
 • HR-dataportaal voor werkgevers Vanaf 18 mei is het nieuwe HR-dataportaal voor werkgevers toegankelijk. Deze is in co-creatie met werkgevers zelf ontwikkeld. De functionaliteit van het portaal wordt daarbij in fasen verder uitgebreid.
 • Steunfonds ZwiC en raakvlak met onze pensioenregeling Begin april is het ZwiC-steunfonds opgericht. Een steunfonds bedoeld voor zorgverleners die gezondheidsschade oplopen door hun zorg voor coronapatiënten. Het is daarbij goed om te weten dat er In de pensioenregeling ook een verzekering zit bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • Jaarverslag 2019 Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann kijkt in het jaarverslag 2019 terug én vooruit. "Ook het nieuwe Pensioenakkoord vormt een grote uitdaging."
 • Interview met Peter Borgdorff op BNR Op vrijdag 8 mei was Peter Borgdorff te gast in een uitzending van BNR over pensioen. Hij ging daarbij in op vragen van presentator Roelof Hemmen over de financiële situatie van PFZW en het toekomstig pensioencontract.
 • Negatief reisadvies en partnerpensioen 19-03-2020 | Volgens berichten in de media zouden verschillende pensioenfondsen geen nabestaandenpensioen uitkeren na het bezoek aan een oranje of rood risicogebied. PFZW keert echter gewoon uit.
 • Zo staat PFZW ervoor 19-03-2020 | De actuele dekkingsgraad daalde van 95,7% in januari, naar 90,4% in februari. Dit kwam vooral door de zorgen over de impact van het coronavirus op de economie.
 • Inzet gepensioneerde werknemers 19-03-2020 | Sommige werkgevers in de sector zorg en welzijn roepen in verband met de coronacrisis hun oud-werknemers op om weer te komen werken. Waaronder ook oud-werknemers die eerder dan vijf jaar voorafgaand aan hun AOW-leeftijd met pensioen zijn gegaan.
 • Het potentieel pakken 21-02-2020 | Op 13 februari heeft de Stichting Het Potentieel Pakken het rapport ‘Het Potentieel Pakken in de zorg – De kansen rondom grotere deeltijdbanen’ overhandigd aan minister Van Engelshoven.
 • Fiscale ruimte 21-02-2020 | Op 21 januari waren vertegenwoordigers van brancheorganisaties en vakbonden bij PFZW te gast voor een interactieve brainstormsessie.
 • Uitnodiging pensioenintroductie 21-02-2020 | Houdt u zich sinds kort bezig met de arbeidsvoorwaarde pensioen of heeft u er zijdelings mee te maken? En wilt u meer over het onderwerp weten? Meld u dan aan voor onze pensioenintroductie op woensdag 11 maart.
 • Uitfasering instapregeling 20-01-2020 | Het bestuur van PFZW heeft, na advies van de Pensioenraad, besloten om de Instapregeling per 1 januari 2020 uit te faseren. Dit betekent dat wij per 1 januari geen nieuwe werkgevers meer in deze regeling opnemen.
 • Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 13-12-2019 | Op 8 november heeft de Pensioenraad positief advies uitgebracht over het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025, nadat dit nog wat was aangescherpt na eerdere bespreking met de Pensioenraad. In dit plan beschrijft PFZW wat wij de komende jaren willen bereiken.
 • Uitnodiging bijeenkomst 13-12-2019 | In het pensioenakkoord heeft het kabinet met sociale partners maatregelen afgesproken om te bevorderen dat werknemers gezond hun pensioen kunnen halen. Met het Wetsvoorstel “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen” geeft het kabinet uitvoering aan een groot deel van deze maatregelen
 • Cijfers 2020 13-12-2019 | In de vorige e-nieuwsbrief hebben wij u al geïnformeerd over de pensioenpremie in 2020. Inmiddels is ook de AOW-franchise bekend.
 • Onderzoek pensioen zzp'ers 13-12-2019 | Sociale partners in de branches Kunsteducatie, Toneel en Dans en Nederlandse Podia hebben PFZW gevraagd te onderzoeken of en hoe een pensioenproduct er toe kan bijdragen dat zzp’ers gaan sparen voor hun pensioen.
 • Pensioenpremie 2020 bekend 20-11-2019 | Het bestuur van PFZW heeft, na advies van de Pensioenraad, besloten dat de pensioenpremie in 2020 zoals het er nu voorstaat 23,5% blijft.
 • Actualiseren deel verplichtstelling 20-11-2019 | Een jaar geleden is een werkgroep aan de slag gegaan met het actualiseren van het werkgevers- en werknemersbegrip in de werkingssfeer van de verplichtstelling intramurale en/of extramurale zorg van PFZW (verplichtstelling a).
 • Pilot herontdek de zorg 17-10-2019 | Opnieuw werken in de zorg, iets voor jou? Dat is de boodschap die naar een groep oud-medewerkers uit de sector gaat. Een pilot die PFZW doet samen met VWS.
 • Toneel en dans bij PFZW 21-06-2019 | Alle werkgevers in de branche Toneel en Dans vallen per 1 juli 2019 onder de verplichtstelling van PFZW. Het pensioen van een groot deel van de culturele sector was al ondergebracht bij PFZW.
 • Pensioenakkoord 21-06-2019 | Nu de vakbonden hebben ingestemd kunnen we spreken van een echt pensioenakkoord. Download hier de samenvatting van de kabinetsbrief en het SER-advies.
 • PFZW vergroot beleggingen in de zorg 20-03-2019 | Voor de 3e keer sinds 2011 belegt PFZW in een fonds van Gilde Healthcare. Daarmee vergroot PFZW de beleggingen in de sector zorg en welzijn. Het bedrag dat PFZW nu belegt is € 30 miljoen. In totaal heeft PFZW daarmee € 80 miljoen belegd in Gilde Healthcare fondsen.
 • Kamerbrief vernieuwing pensioenstelsel 14-02-2019 | Op 1 februari heeft minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stappen die het kabinet de komende periode zet om te komen tot vernieuwing van het stelsel van aanvullende pensioenen.
 • Eenmalige afkoop klein pensioen 18-01-2019 | PFZW biedt deelnemers de mogelijkheid om op hun AOW-datum een laag pensioen af te kopen. Dit is echter pas mogelijk op hun AOW-leeftijd. Op dat moment bekijken wij of het pensioen lager is dan de afkoopgrens.
 • Raakvlak wet WIEG met pensioen 20-12-2018 | ​Op 13 november 2018 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze wet regelt een langer én aanvullend geboorteverlof voor de partner.
 • Pensioenpremie 2019 13-11-2018 | Het bestuur heeft op 8 november, na een positief advies van de Pensioenraad, besloten de pensioenpremie voor 2019 op hetzelfde niveau te houden als in 2018: 23,5% van het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. De premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen daalt van 0,7 naar 0,6%.
 • Pensioen blijft in 2019 gelijk 13-11-2018 | PFZW streeft ernaar om de pensioenen jaarlijks te indexeren. Helaas biedt de huidige financiële situatie van PFZW hiervoor in 2019 geen ruimte.
 • Automatische overdracht kleine pensioenen 13-11-2018 | Vanaf 1 januari 2019 kunnen pensioenuitvoerders gebruik maken van de mogelijkheid om premievrije kleine pensioenen, die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2018, automatisch over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer.
 • Overlap arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 28-09-2018 | Door de samenloop tussen het WGA-hiaatpensioen van PFZW en de uitkering van SPAWW tijdens de vervolguitkering van de WIA, krijgt de arbeidsongeschikte werknemer tijdens de vervolguitkering een dubbel bedrag aan WGA-hiaatpensioen.
 • Tandtechniek naar PFZW 28-09-2018 | ​Per 1 oktober komen 3.670 de deelnemers, 1.462 gepensioneerden (ouderdomspensioen) en 5.590 slapers van het verplichte bedrijfstakpensioenfonds Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek (SPTT) over naar PFZW. De aantallen komen uit het jaarverslag 2017 van SPTT. Per diezelfde datum houdt SPTT op te bestaan.
 • Verwijzing premieverdeling 17-09-2018 | Op 29 juni heeft het bestuur van PFZW, na advies van de Pensioenraad, besloten om in de reglementen van PFZW een verwijzing op te nemen naar de premieverdelingsafspraak in de cao’s.
 • Status nieuw pensioencontract 15-06-2018 | ​In april schreef minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer dat hij er vertrouwen in heeft dat sociale partners op korte termijn met een advies komen voor een nieuw pensioencontract. Sommige politieke partijen werden de laatste weken ongeduldiger.
 • Wijziging AOW-leeftijd in verplichtstelling 15-06-2018 | Tot voor kort moest PFZW iedere keer als de overheid de AOW-leeftijd wijzigde de tekst van de verplichtstelling aanpassen. Inmiddels is de tekst zo aangepast dat dit niet meer nodig is.
 • Waardeoverdracht weer mogelijk 15-06-2018 | ​De beleidsdekkingsgraad van PFZW is boven de 100%. Dit betekent dat individuele waardeoverdracht weer mogelijk is.
 • Premieverdeling niet algemeen verbindend 26-04-2018 | De minister van SZW is niet langer bereid om cao-bepalingen, die een pensioenpremieverdeling tussen werkgevers en werknemers regelen, algemeen verbindend te verklaren. Sociale partners hebben PFZW gevraagd met hen mee te denken over een oplossing.
 • Overlap arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 30-03-2018 | ​Sinds 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 1 april 2019 is dat maximaal 24 maanden.
 • PFZW en de AVG 30-03-2018 | De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG geldt voor elke organisatie in de EU die persoonsgegevens verwerkt van EU-burgers.
 • Postuum uitkeren ouderdomspensioen 19-02-2018 | Het komt voor dat PFZW nabestaanden van een overleden gepensioneerde deelnemer benadert voor partnerpensioen, terwijl de gepensioneerde zelf nooit ouderdomspensioen van ons heeft ontvangen.
 • Pensioenpremie 2018 09-02-2018 | Het bestuur heeft besloten de pensioenpremie voor 2018 op hetzelfde niveau te houden als in 2017: 23,5% (van salaris minus franchise).