PFZW geeft input via Pensioenfederatie op wetsvoorstel arbeidsrelatie en rechtsvermoeden

12-12-2023 | In een gezamenlijke brief is in Pensioenfederatieverband gereageerd op het conceptwetsvoorstel om schijnzelfstandigheid tegen te gaan.

De Pensioenfederatie constateert dat het conceptwetsvoorstel onvoldoende rekening houdt met de gevolgen van de vaststelling van een arbeidsovereenkomst. In het bijzonder gaat het om het moment waarop en de mate waarin door schijnzelfstandigen een beroep kan worden gedaan op een arbeidsovereenkomst.

Het conceptwetsvoorstel legt de regie in handen van de individuele (schijn)zelfstandige. Dat kan zonder aanpassing van het wetsvoorstel leiden tot onvoorziene aantallen en hoogoplopende pensioenclaims over het verleden. Wij vinden dit een onwenselijk risico. PFZW is er dan ook voorstander van dat aansluiting van schijnzelfstandigen in een pensioenregeling alleen naar de toekomst toe moet kunnen plaatsvinden; namelijk vanaf het moment dat zij als werknemer in de hele loonheffingsketen worden meegenomen.