Pensioenleeftijd blijft in 2029 op 67 jaar en drie maanden

12-12-2023 | Elk jaar bepaalt de minister, op basis van de door het CBS berekende levensverwachting, de pensioenleeftijd over vijf jaar. De minister bepaalde eerder dat vanaf volgend jaar tot 2027 de pensioenleeftijd op 67 ligt. In 2028 wordt dat 67 jaar en drie maanden. Het CBS gaat er nu vanuit dat de levensverwachting de komende jaren wel blijft stijgen, maar minder snel dan aanvankelijk gedacht.

Voor 2029 is daarom bepaald de pensioenleeftijd op 67 jaar en drie maanden te handhaven.