Vrijwillige voortzetting wijzigt vanaf 1 januari 2024

12-12-2023 | Per 1 juli 2023 is de fiscale eis dat een vrijwillige voortzetting niet aan mag vangen binnen de drie jaar voor pensioenleeftijd, vervallen. PFZW had deze voorwaarde overgenomen in het pensioenreglement. Met het vervallen van de fiscale grondslag voor die reglementaire voorwaarde, is er geen aanleiding meer om deze voorwaarde te handhaven. Daarom zal deze voorwaarde per 1 januari 2024 ook in het pensioenreglement vervallen.