Cijfers en bedragen 2023

13-12-2022 | PFZW heeft de cijfers en bedragen voor 2023 vastgesteld.

Premie

 pensioenpremie

 25,8%

 

 

 premie arbeidsongeschiktheidspensioen 

   0,5%

 

 

 Premie voor vrijwillige voortzetting van
 de pensioenopbouw in combinatie met
 de gratis dekking vanuit de regeling
 Bescherming bij verlof en werkloosheid

23,9%

 

 Franchise

 AOW-franchise

 € 14.714

 

 

 Franchise voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
 Let op: voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden
 andere franchises

 € 25.069

 

 Opbouw

 Opbouwpercentage

 1,75%

 

 

 Maximum salaris waarover pensioenopbouw
 plaatsvindt

 Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
 geldt geen maximum salaris.

 € 128.810

 

 

Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting
van de pensioenopbouw

 14,5%