Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

13-12-2022 | De Tweede Kamer neemt meer tijd voor Wet toekomst pensioenen. De plenaire behandeling vindt plaats op 15 december. Mogelijk wordt de week erna afgestemd.

In september 2022 begon de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer met de inhoudelijke behandeling van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Na verschillende rondes startte begin november de plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Op dinsdag 15 november besloot de Tweede Kamer de nieuwe wet per artikel te bespreken, een behandelmethode die al decennia niet meer is ingezet.

Een van de onduidelijkheden die in de wetsvoorstellen nog niet volledig was uitgekristalliseerd, was in het bijzonder ruimte voor een collectieve uitkeringsfase. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Minister hierover nu aangegeven dat binnen de huidige in het wetsvoorstel gestelde randvoorwaarden, volledig gelijke aanpassingen van uitkeringen niet mogelijk is. Omdat dit zou leiden tot herverdeling vooraf. Ook heeft de Minister nieuwe sommen aan de Tweede Kamer toegezonden. De plenaire behandeling hierover vindt plaats op 15 december. Mogelijk wordt de week erna gestemd.

Mocht afronding in de Tweede Kamer dit jaar lukken, dan lijkt een behandeling in de Eerste Kamer vóór de Statenverkiezingen van maart 2023 nog mogelijk. De Eerste Kamer kan de wet mogelijk relatief vlot bespreken, als gebruik kan worden gemaakt van de uitkomsten van de gedetailleerde bespreking en weging in de Tweede Kamer.