Stand van zaken Wet toekomst pensioenen: voorbereidingen opdrachtverstrekking op koers

16-05-2023 | Sociale partners zitten midden in de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling. Vorige  week zaten ze voor de derde keer bij elkaar.

Er is gesproken over de beleidsopties, die uitgangspunt vormen voor de pensioenproducten in de nieuwe regeling, alsmede over invaren en compensatie. De bedoeling is dat er op 23 juni een onderhandelingsresultaat ligt.

Het onderhandelingsresultaat zullen sociale partners na de zomervakanties voorleggen aan hun achterbannen met als doel om in het laatste kwartaal van 2023 een definitief resultaat te kunnen presenteren. Deze uitkomst, wordt vervolgens door sociale partners verwerkt in een transitieplan, wat tevens zal dienen als opdrachtverstrekking aan het bestuur van PFZW. Het bestuur bepaalt vervolgens of het de opdracht voor de nieuwe pensioenregeling kan aanvaarden.