Sociale partners over het algemeen tevreden met PFZW

Dat blijkt uit het onlangs onder sociale partners gehouden tevredenheidsonderzoek. De sociale partners waarderen PFZW gemiddeld met een 7,9. De resultaten bieden ons inzicht in de goede punten en de verbeterpunten.

Grote steun voor collectiviteit van de regeling
De sociale partners zien in zeer hoge mate de meerwaarde van een collectieve regeling voor medewerkers (80% eens of zeer eens) en voor werkgevers (83% eens of zeer eens). Het is hen ook duidelijk dat PFZW zich voor de collectieve regeling inzet (95% eens of zeer eens). Al vinden ze dat PFZW de voordelen van de collectieve regeling wel sterker kan uitgedragen naar werkgevers en deelnemers.

Informatie over pensioen is erg goed
PFZW houdt de sociale partners meestal goed op de hoogte van ontwikkelingen en andere informatie over pensioen. PFZW deelt zijn kennis en expertise. 76% is hier positief over. Sommige sociale partners vinden dat de informatievoorziening over de bestuursbesluiten, de overwegingen daarachter en de Pensioenraad beter kan.

Voldoende pensioen
66% is ervan overtuigd dat deelnemers later voldoende pensioen krijgen. Toch twijfelt een derde of dat zo is. 71% is van mening dat het pensioen van een deelnemer in totaal meer is dan er aan premie is betaald. Dat betekent dat 29% van de Sociale Partners twijfelt of een deelnemer wel haar/zijn inleg terugkrijgt. Deze twijfel leeft ook wel onder werkgevers en deelnemers. We doen ons best om deze pensioenmythe te ontkrachten, maar dat blijkt lastig.

Duurzaam beleggen en beleggen in de eigen sector
Een ruime meerderheid (68%) heeft wel vertrouwen in het goede rendement. Anderzijds is bijna een derde hiervan dus nog niet overtuigd ondanks het rendement van ruim 8% per jaar in de afgelopen tien jaar. Sociale partners hebben verder zeker niet het idee dat PFZW voldoende in de sector zorg en welzijn belegt. 26% is het eens met deze stelling en 30% geeft aan het oneens te zijn en dus meer beleggingen in de eigen sector te willen.

Relatiemanager wordt gewaardeerd
De gemiddelde tevredenheid over de relatiemanager is 8,2. Vooral de servicegerichtheid en het nakomen van afspraken worden goed beoordeeld.