Vervolgstappen PFZW naar nieuwe pensioenregeling

20-04-2023 | Het bestuur van PFZW heeft – met inachtneming van de doelstelling van de sociale partners – een voorlopig besluit genomen over de invulling van de financiële opzet voor de premieregeling. Dit besluit vormt het uitgangspunt voor de vervolgstappen naar de nieuwe pensioenregeling.

De financiële opzet vormt de basis voor de verdere vormgeving van de nieuwe pensioenregeling, waaronder de premiestelling en het transitieplan. Op basis hiervan starten – in aansluiting op een intensief voorbereidingstraject – de onderhandelingen tussen de sociale partners over onder meer de producten in de regeling, de ambitie (pensioendoelstelling), de premiestelling én invaren en compensatie.

Het streven is dat op 23 juni een conceptakkoord beschikbaar is. Daarna volgen de achterbanraadplegingen. In het vierde kwartaal verwacht PFZW de opdrachtverstrekking via het transitieplan. Het bestuur zal de opdracht toetsen aan het opdrachtaanvaardingskader, inclusief de toetsing op de evenwichtigheid.