Stand van zaken Wet toekomst pensioenen: lagere regelgeving openbaar

20-04-2023 | Minister Schouten heeft op 23 maart het ontwerpbesluit toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit is onderdeel van de lagere regelgeving bij de Wet toekomst pensioenen.

Het Besluit toekomst pensioenen bevat onder meer de voorschriften rondom de leenrestrictie en solidariteitsreserve. Ook bevat deze de nadere uitleg over herverdeling in onder meer de collectieve uitkeringsfase.

Daarnaast krijgen we inzicht in de verdere planning van de Wet toekomst pensioenen. Eind april verschijnen naar verwachting de twee ministeriële regelingen bij de Wet toekomst pensioenen. Op dat moment is alle lagere regelgeving beschikbaar; de regelingen nettopensioen en zelfstandigen zijn intussen ook openbaar.

Voor de Eerste Kamer, die de wet naar verwachting medio mei plenair gaat behandelen, zijn dan ten tijde van die behandeling alle stukken inzichtelijk.