Er werd gezamenlijk gespard over de kansen die het wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen biedt voor de actuele arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. Het wetsvoorstel komt voort uit het pensioenakkoord en is bedoeld om tijdelijk meer fiscale ruimte te bieden voor de afbouw van de loopbaan.
 

Inhoud brainstorm

De sessie begon met een theoretische inleiding door Relatiemanagement Sociale Partners over de aandachtspunten van het wetsvoorstel. Daarna gaf Fem Korsten van de brancheorganisatie ActiZ (VVT) een inspirerende inkijk in de aanpak die de cao-tafel VVT voor ogen heeft. ActiZ heeft samen met de vakbonden van de cao-tafel VVT een coalitie gevormd om te strijden voor een aanpak van duurzame inzetbaarheid in de VVT: “Gezond werkend naar je pensioen”.

De cao-tafel VVT oriënteert zich op het vormen van een BalansBudget. Daaruit kunnen medewerkers gedurende hun loopbaan putten voor het opnemen van tijdelijk extra verlof. Daarnaast werken ze aan een LandingsBaan. De LandingsBaan biedt medewerkers de mogelijkheid om aan het eind van de loopbaan minder te gaan werken. En ten slotte onderzoekt deze coalitie de mogelijkheid om medewerkers, die ten minste 45 jaar binnen zorg en welzijn hebben gewerkt, eerder te laten stoppen met werken.
Vervolgens gingen de aanwezige sociale partners met elkaar in gesprek aan de hand van een paar vragen.

Vervolg

De aanwezige sociale partners hebben aangegeven dat ze graag een vervolg willen geven aan deze bijeenkomst. Ze vinden het belangrijk om de ontwikkelingen samen te delen en om samen (branche overschrijdende) oplossingen te verkennen. Ze waardeerden de bijeenkomst met een 8 en hebben PFZW gevraagd om actief betrokken te blijven als verbinder.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw relatiemanager.