meer met palen in het water en gras

Nieuwe regels voor pensioen

De pensioenregeling van PFZW moet worden aangepast aan de nieuwe regels voor pensioen. Daarom hebben de sociale partners aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) met elkaar afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Wat vinden zij belangrijk? Een gezamenlijk pensioen dat zekerheid geeft na een werkzaam leven en bescherming bij ziekte of overlijden. Een gezamenlijk pensioen dat solidariteit bevordert en helpt om risico's te delen. Zodat werkgevers en werknemers samen zorgen voor een goed pensioeninkomen voor iedereen in de sector zorg en welzijn, jong, wat ouder of nu al met pensioen.