meer met palen in het water en gras

Nieuwe regels voor pensioen

Er komen nieuwe regels voor pensioen, omdat de huidige regels niet meer goed aansluiten bij deze tijd. Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. De pensioenregeling van PFZW moet worden aangepast aan deze nieuwe wet. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) met elkaar afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Die afspraken zijn in december 2023 voorgelegd aan de achterbannen van de verschillende organisaties.