Een geloofwaardig pensioen

21-04-2022 | Hoe zorgen we ervoor dat de nieuwe pensioenregeling voor deelnemers geloofwaardig en aantrekkelijk is en aansluit bij hun behoeftes? Marion Beekmans (productmanager bij PGGM) en Nadia Pattavina (adviseur corporate communicatie bij PFZW) bogen zich de afgelopen maanden samen met collega’s over die vraag bij het ontwikkelen van de “kernpropositie” van de nieuwe regeling. Wij vroegen Marion en Nadia naar de bevindingen. 

Een kernpropositie, wat is dat?

Marion: “Het is vanuit deelnemersperspectief gezien wat de kern zou moeten zijn van de nieuwe pensioenregeling. Wat is nou de werkelijke behoefte van deelnemers? Pas als je dat duidelijk hebt, heb je een gezamenlijk vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de regeling, inclusief alle producten en services. Met als uiteindelijk doel dat PFZW aan deelnemers een pensioen kan bieden dat een bijdrage levert aan het vertrouwen in een goed pensioen en van toegevoegde waarde is in het leven van de deelnemer.”

Hoe begin je aan die zoektocht?

Marion: “We hoefden niet bij nul te beginnen, want twee uitgangspunten voor de kernpropositie lagen er al: het PFZW-merkkader en de zeven waarden die we samen met sociale partners, pensioenraad en bestuur hebben vastgesteld. Vervolgens hebben we de behoeftes van de PFZW-deelnemers in kaart gebracht en een concept-kernpropositie met een aantal elementen opgesteld. Die is getoetst bij de deelnemers op basis van gedragswetenschappen. Zo zijn we uiteindelijk tot de kern gekomen van de propositie voor de nieuwe pensioenregeling.” 

Wat is die kern?

Nadia: “Het gaat om drie elementen: zorgen voor elkaar (collectiviteit en solidariteit), het wegnemen van onnodige onzekerheden (je krijgt straks levenslang een pensioen, ook al word je 120 jaar) en deelnemers in staat stellen laagdrempelig inzicht te krijgen en handelingsperspectief te bieden.” We gaan deze kernpropositie de komende maanden uitwerken naar de diverse productsoorten die de CAP (de sociale partners in de Commissie Arbeidsvoorwaarden Pensioenen van PFZW) wenst voor de nieuwe PFZW-regeling.”