Eerste Kamer buigt zich over Wet toekomst pensioenen (Wtp)

22-02-2023 | Eind 2022 heeft de Tweede Kamer op de valreep ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Nu volgt de behandeling in de Eerste Kamer. Voorstanders van de wet hopen dat stemming in de Eerste Kamer nog kan plaatsvinden in de huidige samenstelling van de Senaat.  

Die samenstelling verandert namelijk mogelijk na de Provinciale Statenverkiezingen. De nieuwe Provinciale Staten kiezen op 30 mei een nieuwe Eerste Kamer. Die komt voor het eerst bijeen op 13 juni, precies een week na de laatste vergadering van de huidige Senaat op 6 juni. Met andere woorden: wanneer op 6 juni de Wtp niet door de Eerste Kamer is, is het afwachten wat de nieuwe politieke verhoudingen betekenen voor het draagvlak voor de wet.

De gedachte dat de Eerste Kamer mogelijk vóór de verkiezingen van maart de wet zou behandelen, lijkt inmiddels wat minder realistisch. Medio en eind januari hield de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een tweetal technische briefings over het wetsvoorstel. Op 14 en 21 februari zijn de senatoren in gesprek met een tiental deskundigen, waaronder toezichthouders en wetenschappers. De Kamercommissie komt vervolgens op 7 maart bijeen voor het zogeheten ‘voorbereidend onderzoek’. En dan is het al bijna verkiezingsdag. Net als eind vorig jaar in de Tweede Kamer, lijkt dus ook de behandeling in de Eerste Kamer een ware cliffhanger te worden…