Ontbijtsessie 28 maart 2023

Graag nodigen wij u uit voor de ontbijtsessie op dinsdag 28 maart van 9.00 tot 11.00 uur. Deze vindt hybride plaats. Op locatie bij PGGM, Noordweg-Noord 150 te Zeist, of online als u alleen wilt meeluisteren. Wij praten u bij over diverse actuele pensioenonderwerpen. 

U kunt zich aanmelden voor de ontbijtsessie met dit formulier. Wij vragen uw naam en uw keuze hoe u de sessie wilt volgen: live of online. Vergeet u niet om op 'verzenden' te klikken?

Als u online deelneemt aan de sessie kunt u geen vragen stellen en staat er geen ontbijt voor u klaar.

Programma

 1. Opening
  John Landman, directeur PFZW, heet u welkom en neemt een paar actualiteiten met u door.
 2. Nieuwe gezamenlijke strategie PFZW en PGGM
  PFZW en PGGM hebben veel gezamenlijke doelen en deze hebben we voor het eerst vastgelegd in een gezamenlijke strategie. John Landman neemt u mee door de belangrijkste elementen van deze nieuwe strategie.

  Jeroen de Munnik, lid EC/chief institutional business PGGM, zoomt binnen de gezamenlijke strategie verder in op het onderdeel vitale sector. PGGM en PFZW hebben een (maatschappelijke) betrokkenheid bij een vitale sector. Dit is dan ook de reden dat werken aan een vitale sector is opgenomen in de strategie van PGGM. Op welke wijze PGGM hier invulling aan geeft, vertelt Jeroen u graag.
 3. Smart Engagement
  PFZW is een zeer betrokken aandeelhouder. Eén van de instrumenten die we hiervoor inzetten is smart engagement. Met smart engagement wil PFZW de energietransitie stimuleren. Waar we nu staan en hoe hier invulling aan wordt gegeven, legt Jan Willem van Oostveen, manager vermogensbeheer PFZW u uit.
 4. Stand van zaken Wet toekomt pensioenen
  Karin Bitter, manager pensioenbeleid PFZW, bespreekt met u de bestuurlijke behandeling van de nieuwe wet en waar PFZW nu staat met de daarmee gepaard gaande relevante onderwerpen.

  PFZW heeft de doelstelling om op 1 januari 2026 over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. PGGM zorgt als uitvoerder van de pensioenregeling van PFZW voor de realisatie en de uitvoering van de nieuwe regeling. De overstap op een nieuwe regeling is een enorm project. Marc Nuijten, programmamanager PGGM, neemt u op hoofdlijnen mee door de aanpak.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de ontbijtsessie met dit formulier. Wij vragen uw naam en uw keuze hoe u de sessie wilt volgen: live of online. Vergeet u niet om op 'verzenden' te klikken?

Ongeveer een week voor de ontbijtsessie ontvangt u een bevestiging.

Neemt u online deel aan de ontbijtsessie?

Houdt u er rekening mee dat u geen vragen kunt stellen, u kunt alleen meeluisteren. Eventuele vragen kunt u achteraf delen met uw relatiemanager PFZW.
En wellicht overbodig: U mist ook het ontbijt.