Stand van zaken nieuwe pensioenregeling

De ontwikkelingen gaan op dit moment snel. De commissie arbeidsvoorwaarden pensioen is van start en het bestuur van PFZW heeft het aanvaardingskader opgesteld. En de Stichting van de Arbeid heeft een informatieplatform gelanceerd.

Bestuur PFZW heeft het aanvaardingskader vastgesteld

In de CAP maken sociale partners dit voorjaar een voorlopige keuze voor een nieuwe pensioenregeling. Ook kiezen ze voor het al dan niet invaren van bestaande pensioenen in de nieuwe regeling. Nadat later een definitieve keuze is gemaakt, geeft de CAP vervolgens het PFZW-bestuur een opdracht tot uitvoering van de nieuwe regeling. Het bestuur moet bij de aanvaarding daarvan beoordelen of de opdracht uitgevoerd kan worden binnen de kaders die het bestuur stelt.

Om die beoordeling gedegen te kunnen doen, stelde het bestuur in december 2021 een zogenoemd aanvaardingskader op. Het aanvaardingskader van het PFZW-bestuur bestaat uit wettelijk vastgelegde criteria en weigeringsgronden, zoals een beheerste en integere bedrijfsvoering, evenwichtigheid en de risicohouding. In het eerste kwartaal bespreekt het bestuur dit aanvaardingskader met de CAP.

Lancering Informatieplatform Pensioenakkoord

De weg naar het nieuwe pensioenstelsel is een traject dat nieuw is en waarvoor geen draaiboeken klaarliggen. De Stichting van de Arbeid heeft samen met andere organisaties een platform ontwikkeld om kennis te delen.