Representativiteitstoets Tandtechniek met positieve uitkomst afgerond

28-09-2023 | De bedrijfstak Tandtechniek behoudt de verplichting om aan te sluiten bij PFZW. De representativiteitstoets laat zien dat de bedrijfstak een belangrijke meerderheid van de werknemers in de tandtechniek vertegenwoordigt. Dit bevestigde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begin augustus 2023 aan PFZW. 

Werkgevers- en werknemersorganisaties uit een bepaalde branche vragen bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor hun branche verplichtstelling aan. Voor verplichtstelling toetst SZW of de branche voldoende representatief is. Daarvoor moet tenminste 60% van alle werknemers in dienst van de werkgevers in die branche lid zijn van een betrokken brancheorganisatie.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beoordeelt minstens éénmaal per 5 jaar of voor de verplichtstelling (VPS) van PFZW nog voldoende draagvlak bestaat. Dit wordt de periodieke representativiteitstoets genoemd. 

Deel-verplichtstellingen
De verplichtstelling van PFZW bestaat uit 13 deel-verplichtstellingen en meerdere bedrijfstakken. Elke bedrijfstak moet bij iedere nieuwe of gewijzigde verplichtststellingstekst de representativiteit aantonen. Na elke periodieke representativiteitstoets start een nieuwe periode van 5 jaar. In die periode moet opnieuw een dergelijke toets worden uitgevoerd. Dat kan voor 13 diverse deel-verplichtstellingen van PFZW op verschillende momenten plaatsvinden.

Representativiteit Tandtechniek
Tandtechniek is een deel-verplichtstelling bij PFZW. In juli 2023 heeft SZW voor deze bedrijfstak (weer) een representativiteitstoets uitgevoerd. Met positief resultaat: voor de verplichtstelling Tandtechniek bestaat nog steeds voldoende draagvlak. Dit betekent dat elke werkgever die voldoet aan de omschrijving van de activiteiten zoals beschreven in de in de verplichtstelling, zich bij PFZW moet aansluiten om voor de werknemers pensioen op te bouwen. Dit zijn werkgevers die zich in hoofdzaak richten op het vervaardigen en/of repareren van tandtechnische werkstukken.