Stand van zaken Wet toekomst pensioenen

28-09-2023 | PFZW zit op koers naar het nieuwe pensioenstelsel. De Pensioentafel (PTZW) heeft de onderhandelingen hervat. Dit moet in december leiden tot een opdracht aan PFZW in het transitieplan.

De PTZW gaf in juni aan wat meer tijd nodig te hebben. Inmiddels zijn de onderhandelingen over de pensioenregeling, het omzetten, eventuele compensatie en de financiering daarvan hervat.

In het vervolgtraject geeft de PTZW invulling aan het wettelijk hoorrecht van gepensioneerden en vindt er een achterbanraadpleging plaats.

Als het proces naar verwachting verloopt, kunnen we nog in december een onderhandelingsakkoord verwachten. Dat zal leiden tot het transitieplan, waarin de opdracht aan het bestuur van PFZW wordt vastgelegd. Alle stappen die in het proces worden gezet, toetsen de PTZW en het bestuur van PFZW aan het evenwichtigheidsbeginsel, zodat de belangen van alle gepensioneerden, werkenden, slapers en werkgevers in voldoende mate worden meegewogen.