PFZW kiest in transitiefase voor ruimer indexatiebeleid

28-09-2023 | Eind augustus heeft PFZW een overbruggingsplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In het overbruggingsplan geeft PFZW aan dat het bestuur in de transitieperiode tot invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2026 gebruik wil maken van het transitie-FTK. Onderdeel van het overbruggingsplan is dat PFZW kiest voor een indexatiebeleid dat ruimer is dan de huidige regels.

Half november maakt PFZW bekend wat dit precies betekent voor de eventuele verhoging van de pensioenen in 2024. De inflatie en dekkingsgraad van 30 september 2023 bepalen de verhoging per 1 januari 2024.

Overstap naar nieuwe regels in 2026

PFZW kiest ervoor in 2026 over te stappen naar de nieuwe regels voor pensioen. De huidige pensioenen worden dan omgezet naar de nieuwe regeling. We zijn ons daar nu op aan het voorbereiden en liggen goed op schema. Tijdens deze transitieperiode mag PFZW gebruik maken van transitieregels die gaan over het verhogen en verlagen van pensioen (dit heet het transitie-FTK).

Ruim indexeren, maar ook voorzichtig

We zetten de pensioenen op een evenwichtige manier om naar de nieuwe regels die hiervoor gelden. 

Nu is het zo dat de ruimte voor verhoging van pensioen afhangt van de hoogte van de dekkingsgraad. Die moet minimaal 105% zijn. Bij een dekkingsgraad onder de 105% is er geen indexatie. Daarboven kan de indexatie hoger zijn als de dekkingsgraad hoger is. De verhoging is hierbij nooit hoger dan de prijsinflatie. 

Dit betekent bij een inflatie van 3% en een dekkingsgraad van 110% een pensioenverhoging van 0,9%. En vanaf een dekkingsgraad van ongeveer 115% is de pensioenverhoging 3%. Dit ziet u terug in de grafiek hieronder en in een nadere toelichting op de berekening van de indexatie.*

*Beschikbare dekkingsgraad voor indexatie bij dekkingsgraad 115%: 50%*(115%-110%)+20%*(110%-105%)=3,5%. Resulterende indexatie: 115%/(115%-3,5%)-100%=3,1%  ABTN PFZW 2023

illu indexatie bij 3-procent

Geen verlaging van pensioenen in 2024 verwacht

PFZW heeft als doel om per 1 januari 2026 de pensioenen om te zetten naar de nieuwe regeling. Wettelijk is bepaald dat dit alleen kan bij een (invaar)dekkingsgraad hoger dan 95%. De sociale partners besluiten nog of PFZW deze grens van 95% aanhoudt of voor een hogere grens kiest voor omzetting. De dekkingsgraad eind 2022 lag hier ruim boven. Daarom is er in het overbruggingsplan dat PFZW in augustus 2023 indiende bij De Nederlandsche Bank (DNB) geen sprake van een pensioenverlaging. Jaarlijks toetst PFZW per 31 december of het ingediende plan nog voldoet.

Meer belangstelling voor het onderwerp?

Ter ondersteuning van de verschillende betrokkenen bij het transitieproces heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Handreiking evenwichtige transitie opgesteld.