Onderhandelingen nieuwe pensioenregeling lopen nog

29-06-2023 | In het kader van wat de wet het iteratief proces noemt, waarbij het bestuur en de sociale partners samen tot de invoering van een nieuwe pensioenregeling komen, heeft het bestuur van PFZW vorige week met de sociale partners aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW, voorheen CAP genaamd) gesproken.

De PTZW heeft toen aangegeven dat de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling aan de pensioentafel goed lopen. De afronding vindt naar verwachting na de zomer plaats. Daarna volgt een achterbanraadpleging en verdere gesprekken met ouderenorganisaties ANBO en BPP in het kader van het hoorrecht van gepensioneerden. Vooralsnog gaat PFZW er vanuit dat de transitiedatum 1 januari 2026 blijft.