Deel-verplichtstellingen tot 2028 verlengd

29-06-2023 | PFZW kent binnen de verplichtstelling 13 deel-verplichtstellingen voor verschillende branches. Een verplichtstelling wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 5 jaar afgegeven. Daarna moet weer opnieuw  de representativiteit worden aangetoond. Dat was in 2018 voor alle branches bij PFZW voor het laatst. 

In 2023 is representativiteit opnieuw getoetst
Niet voor alle branches, omdat tussentijds enkele deel-verplichtstellingen een wijziging hebben ondergaan.  Op het moment van wijziging moeten de sociale partners namelijk ook aantonen voldoende representatief te zijn en dan gaat de teller voor die deel-verplichtstelling opnieuw lopen.   

Resultaat
De toets op representativiteit heeft voor de branches  Ambulancezorg, Jeugdzorg, Kunstzinnige Vorming, Protestantse Kerk Nederland, Rechtsbijstand, Sport en Tandartsen in mei 2023 plaatsgevonden. Voor deze branches is de verplichtstelling opnieuw voor 5 jaar van toepassing. Dat is tot 2028. Het gaat om 5.080 werkgevers, 63.000 werknemers en een gemiddelde representativiteit van 84%.