Voorstel Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer

30-03-2022 | Het kabinet heeft de Wet toekomst pensioenen (Wtp) vandaag voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. PFZW is blij dat het kabinet de vaart erin houdt, zodat pensioenfondsen dat ook kunnen doen. Dat is nodig, want er is nog veel werk te verzetten op weg naar het nieuwe pensioenstelsel.

De Tweede Kamer is nu aan zet. Het kabinet werkt tegelijkertijd aan verdere details die in lagere regelgeving worden vastgelegd. PFZW hoopt dat bij die verdere uitwerking en de behandeling door de Kamer de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van de nieuwe pensioenregelingen voldoende aandacht krijgen. Daarvoor is het van belang dat onnodige complexiteit wordt vermeden; hoe eenvoudiger wet- en regelgeving, hoe beter. 

Daarnaast moeten pensioenfondsen de ruimte blijven houden om de gewenste solidariteit vorm te kunnen geven, los van welke pensioenregeling sociale partners kiezen. Die solidariteit, in de vorm van het delen van de belangrijkste risico’s, is voor PFZW en voor onze deelnemers een belangrijke waarde. 

Er komt ook nieuwe wetgeving die het straks mogelijk maakt dat pensioenfondsen de pensioenen eerder kunnen verhogen. Dit is bedoeld als overbrugging naar de nieuwe pensioenregeling. Ook PFZW wil graag de pensioenen verhogen, zodra dat kan en evenwichtig is. Zeker in deze tijd van hoge inflatie is dat vooral voor gepensioneerden van groot belang. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn: de financiële gezondheid van PFZW is het afgelopen jaar sterk verbeterd, maar op dit moment nog onvoldoende. En bij een eventuele verhoging van de pensioenen moeten de belangen van álle deelnemers worden afgewogen, jong en oud. Daarbij weegt PFZW ook mee dat er voldoende vet op de botten moet zijn om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel voor alle deelnemers gunstig te laten verlopen. Maar er blijft gelden: wanneer het verantwoord en evenwichtig kan, wil PFZW graag de pensioenen verhogen.