Nieuwe tool voor werkgevers: Bij welk pensioenfonds hoor ik?

30-03-2023 | Het opbouwen van aanvullend pensioen bovenop de AOW, is een belangrijke aanvullende inkomensvoorziening voor veel werkenden. In veel gevallen zijn werkgevers verplicht om voor hun werknemers premie af te dragen aan PFZW. Als een werkgever zich pas later of niet meldt, kan dat flinke navorderingen tot gevolg hebben.

Om werkgevers eenvoudiger op weg te helpen lanceert de Pensioenfederatie de tool ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik’. Door de SBI-code, sectorcode of simpelweg de hoofdactiviteit van de onderneming in te vullen, wordt zichtbaar of en zo ja welk bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds een pensioenregeling aanbiedt. Door vervolgens contact op te nemen met het pensioenfonds kan de werkgever te weten komen of sprake is van een verplichte of eventuele vrijwillige regeling.

De tool is gratis te gebruiken en ook te vinden op de websites van vakbonden, werkgeverorganisaties en Kamer van Koophandel.