Wat is het HR-dataportaal?

De data die PFZW heeft, worden gepresenteerd in een overzichtelijk visueel dashboard. Hiermee krijgt de werkgever direct inzicht in bijvoorbeeld de eigen in- en uitstroomgegevens ten opzichte van de gegevens op regionaal of landelijk niveau. Dat inzicht helpt werkgevers bij het vormgeven van hun strategisch personeels- en arbeidsmarktbeleid. Werkgevers hebben de keuze uit een inzicht- of een benchmarkabonnement. Het inzichtabonnement is gratis, het benchmarkabonnement is uitgebreider en betaald. Het portaal vindt u op pfzw.nl/hr-dataportaal.

Om optimaal gebruik te maken van de aangeboden data is een nieuwe workshop ontwikkeld: ‘HR-Analytics’. Een training waarmee werkgevers en OR leren hun HR-data nog beter in te zetten voor een gerichter HR-beleid. 

Doorontwikkeling van het HR-dataportaal

Vanaf 18 mei is het PFZW HR-dataportaal toegankelijk voor werkgevers. Zoals gezegd biedt dit portaal dan inzicht in de eigen organisatie en een benchmark met andere organisaties op regionaal en landelijk niveau. 

Daarna breidt PFZW de functionaliteit van het portaal in fasen nog verder uit, zodat werkgevers:

  • Een eigen analyse van de data en dwarsdoorsneden kunnen maken, met functieprofielen en eventueel verzuimdata.
  • Meer inzicht hebben in toekomstig benodigd personeel, de verwachte instroom, uitstroom, doorstroom en de benodigde competenties van werknemers. De huidige PFZW Scenariotool voorziet al in die behoefte maar wordt dan nog verder doorontwikkeld.

Vragen?

Heeft u vragen over het portaal? Of wilt u het portaal onder de aandacht brengen bij uw leden (werkgevers)? Neem dan contact op met uw relatiemanager.