Het gaat daarbij om pensioenaanspraken die lager zijn dan de huidige wettelijke afkoopgrens van € 474,11 bruto per jaar. De deelnemer kan hier volgens de ‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ geen bezwaar tegen maken. Jaarlijks worden bij PFZW gemiddeld ongeveer 55.000 deelnemingen beëindigd met een premievrije  aanspraak onder de wettelijke afkoopgrens.

PFZW heeft het volgende besloten: 

  • Vanaf 1 januari 2019 dragen wij kleine premievrije pensioenaanspraken die zijn   ontstaan vanaf 1 januari 2018 over aan de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer.
  • Bestaande kleine premievrije pensioenaanspraken (ontstaan vóór 1 januari 2018) dragen wij vanaf 1 januari 2020 gefaseerd over aan de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Heel kleine premievrije pensioenaanspraken (€ 2,- of minder bruto per jaar), ontstaan vóór 1 januari 2019, laten wij vervallen. Tenzij de deelnemer zich vóór 1 januari 2019 bij ons heeft gemeld naar aanleiding van de overheidscampagne die op 18 juni van start is gegaan. Overigens staat in de wet dat heel kleine premievrije pensioenaanspraken (€ 2,- of minder bruto per jaar) ontstaan ná 1 januari 2019 vervallen.