Uitstel voor betere voorbereiding

De Eerste Kamer heeft op 12 januari het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Daarbij is – zoals ook door PFZW was ingebracht – vastgesteld dat de keuzemogelijkheid voor een bedrag ineens een uitdaging vormt in de uitvoering voor pensioenuitvoerders. De inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt daarom met één jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Minister Koolmees heeft toegezegd om met de pensioenuitvoerders te bekijken welke aanpassingen de uitvoerbaarheid kunnen verbeteren.