premie  pensioenpremie  25%  
   premie arbeidsongeschiktheidspensioen   0,5%  
   Premie voor vrijwillige voortzetting van
 de pensioenopbouw in combinatie met
 de gratis dekking vanuit de regeling
 Bescherming bij verlof en werkloosheid
23,2%  
 Franchise  AOW-franchise  € 13.111   
   Franchise voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
 Let op: voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden
 andere franchises
 € 21.835   
 Opbouw  Opbouwpercentage  1,75%  
   Maximum salaris waarover pensioenopbouw
 plaatsvindt

 Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
 geldt geen maximum salaris.
 € 112.189   
  Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting
van de pensioenopbouw
 1,1%