Premie

 pensioenpremie

 25,8%

 

 

 premie arbeidsongeschiktheidspensioen 

   0,5%

 

 

 Premie voor vrijwillige voortzetting van
 de pensioenopbouw in combinatie met
 de gratis dekking vanuit de regeling
 Bescherming bij verlof en werkloosheid

23,9%

 

 Franchise

 AOW-franchise

 € 13.343

 

 

 Franchise voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
 Let op: voor werknemers jonger dan 21 jaar gelden
 andere franchises

 € 22.356

 

 Opbouw

 Opbouwpercentage

 1,75%

 

 

 Maximum salaris waarover pensioenopbouw
 plaatsvindt

 Let op: voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
 geldt geen maximum salaris.

 € 114.866

 

 

Indexering grondslag voor vrijwillige voortzetting
van de pensioenopbouw

 2,7%