Sociale partners tevreden over PFZW
Het beeld van PFZW onder sociale partners is positief. Het is goed dat er een pensioenfonds is speciaal voor de sector zorg en welzijn en het pensioen is bij PFZW in goede handen. Ook voelen de sociale partners zich verbonden met PFZW en hebben zij veel vertrouwen in PFZW. Sociale partners beoordelen de algehele dienstverlening met een 7,8 (vorig jaar 7,9).

Pensioenregeling
Over het algemeen zijn sociale partners ook tevreden met de pensioenregeling. De meerwaarde van de verplichtstelling en collectiviteit, zowel voor medewerkers als voor werknemers, wordt door sociale partners gezien. Een duidelijke meerderheid ziet dat de dekkingsgraad van PFZW niet voldoende is. De meerderheid vind verder wel dat PFZW goed op de kosten let, al is 11% het daar niet mee eens.

Voldoende pensioen?
47% van de respondenten is er niet van overtuigd dat deelnemers later voldoende pensioen krijgen. 64% is het er wel mee eens dat de pensioenaanspraak in totaal meer is dan er aan premie is betaald. 36% echter dus niet. Hier ligt dus nog een belangrijke opdracht voor ons om aan te tonen dat de pensioenaanspraken echt meer zijn dan de ingelegde premie.

Beleggingen
Een meerderheid van de sociale partners denkt dat PFZW een goed rendement behaalt op de beleggingen en vindt dat PFZW duurzaam belegt. Slechts 14% van de respondenten is het eens met de stelling dat PFZW voldoende in de sector zorg en welzijn belegt en groot deel weet het niet.

Relatiemanager en communicatiemiddelen
Sociale partners zijn nog steeds zeer tevreden met de relatiemanager. De servicegerichtheid, het nakomen van afspraken, de kennis en de betrokkenheid worden allen goed beoordeeld. En ook de overige communicatiemiddelen worden goed beoordeeld door de sociale partners.