De afkoopgrens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Voor 2019 is de afkoopgrens vastgesteld op € 484,09. Is het pensioen hoger dan de afkoopgrens? Dan kan een deelnemer zijn pensioen niet afkopen.

Waarom kan een deelnemer niet eerder afkopen?

Voor de pensioendatum heeft een deelnemer helaas niet volledig inzicht in de hoogte van zijn pensioen. En pas wanneer hij weet hoeveel inkomen hij gaat hebben, kan hij weloverwogen besluiten om al dan niet tot afkoop over te gaan.

Afkoop op AOW-leeftijd in plaats van pensioenleeftijd

In 2013 keerde PFZW het afkoopbedrag uit op het moment dat het pensioen in ging. Dit was dus vóór de AOW-leeftijd. Als een deelnemer het afkoopbedrag vóór de AOW-leeftijd ontvangt, wordt dit gekort op de AOW-toeslag van de partner. Na het uitkeren van het bedrag, krijgt de deelnemer dan een vordering van de SVB en raakt hij een groot gedeelte van het opgebouwde pensioen weer kwijt. Dit bedrag kan oplopen tot maximaal  € 1400,00. Daarnaast moet er over het uitbetaalde bedrag 36,25% loonbelasting betaald worden.

Vanaf 2014 wordt het afkoopbedrag van een ouderdomspensioen pas vanaf de AOW-leeftijd uitbetaald. Terugvordering door de SVB is dan niet meer mogelijk. Het tarief voor de loonbelasting wordt lager, namelijk 18,35%.

Op 22 maart 2014 was PFZW directeur Peter Borgdorff te gast bij het TV-programma KASSA. Het programma ging over afkoop van pensioen vóór de AOW-leeftijd. Peter Borgdorff gaf tijdens het programma aan dat PFZW mensen wil helpen die te maken hebben met een dergelijke korting op de AOW-toeslag.

Rechtspraak

De rechtbank Zeeland-West-Brabant deed op 22 maart 2013 een uitspraak over afkoop van pensioen waarvan de opbouw heeft plaatsgevonden vóór het moment waarop het recht op AOW is ontstaan. De SVB mocht in deze zaak het afgekochte pensioen niet korten op de AOW-toeslag.

Wij kunnen niet voor of namens deelnemers bij de SVB bezwaar of beroep aantekenen. Ook kunnen wij geen klacht voor of namens hen indienen. Deelnemers moeten dit zelf doen. Een verwijzing naar bovenstaande rechterlijke uitspraak (het is dus geen wettelijk verbod) kan hen hierbij helpen.

Wij adviseren hen in het bezwaarschrift te melden dat voldaan is aan de voorwaarden van ‘kennelijk onredelijk resultaat’, zodat het afkoopbedrag niet in mindering mag worden gebracht op de AOW-toeslag.