Bevindingen geen aanbevelimgen

In het kabinet is afgesproken te onderzoeken of het mogelijk is om het moment van uittreden te koppelen aan het aantal dienstjaren, bijvoorbeeld 45. Aandachtspunten hierbij zijn de uitvoerbaarheid en het behoud van de AOW als volksverzekering en stabiele basis van ons pensioenstelsel. Op 29 januari is het eindrapport van dit onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat een technische analyse en een weergave van de bevindingen in de werkgroep. Het bevat geen aanbevelingen. Het rapport is tot stand gekomen in een samenwerking tussen vertegenwoordigers van CNV, FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland, VCP en SZW.