Daarmee verschuift ook de uiterste datum waarop pensioenfondsen over moeten naar het nieuwe stelsel. Dat was eerder 1 januari 2026, en wordt nu 1 januari 2027. Achteroverleunen dus? Nee, allerminst. Deze zomer puzzelden PFZW en PGGM samen aan een nieuwe planning. Niet alleen vanwege de vertraagde wetgeving, maar ook omdat we steeds duidelijker weten wat ons allemaal te doen staat op weg naar een nieuwe pensioenregeling. De uitkomst van die puzzel: sommige zaken lopen door de uitgestelde wetgeving vertraging op. Andere werkzaamheden kunnen gewoon door, soms met wat creatieve aanpassingen. We hebben de ambitie, samen met PGGM, om per 1 januari 2026 een nieuwe pensioenregeling te hebben voor de sector zorg en welzijn.