Recente dataverzoeken

U weet ons als sociale partner steeds beter te vinden voor hulp op het gebied van data. Naast verzoeken om spiegelsessies, branchekaarten of hulp bij het berekenen van de representativiteit (reguliere dienstverlening), ontvangen wij ook steeds vaker maatwerkverzoeken. Zo hebben verschillende cao-tafels ons in het afgelopen half jaar benaderd voor data voor het maken van een sectoranalyse, in het kader van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). Fijn dat wij hieraan een bijdrage hebben kunnen leveren. Ook hebben wij bijvoorbeeld data geleverd om de verspreiding van coronazelftests in de kinderopvang mogelijk te maken. Dit is een greep uit de meest recente maatwerkverzoeken,  waarvoor wij overigens in de meeste gevallen een kostprijs in rekening brengen. Dit om de dataverzoeken die wat meer tijd vragen niet op de pensioenen te laten drukken.

Hulp nodig?
Heeft u behoefte aan specifieke arbeidsmarktdata? Neem dan contact op met uw relatiemanager. Wellicht dat wij u dan verder kunnen helpen.