Ingroeipad

In zijn brief beschrijft Koolmees drie met elkaar samenhangende onderdelen in de periode tot 2026:

  • de vrijstellingsregeling die is gericht op 2021
  • het transitie-ftk dat geldt van 2022 tot 2026
  • de daadwerkelijke overstap naar het nieuwe stelsel

Koolmees is voornemens het wetsvoorstel – na afloop van de internetconsultatie -  medio 2021 naar de Tweede Kamer te sturen. Het kan dan per 1 januari 2022 in werking treden.
Het ingroeipad wordt verder uitgediept in de ontbijtsessie op 28 januari 2021.

Vrijstellingsregeling 2021

Ook kondigt Koolmees in de brief van 16 december de vrijstellingsregeling voor 2021 aan. De vrijstellingsregeling voorkomt dat fondsen forse pensioenverlagingen moeten doorvoeren om aan de wettelijke financiële vereisten te voldoen. Gegeven de bijzondere economische situatie veroorzaakt door de Coronapandemie vind Koolmees dergelijke grootscheepse pensioenverlagingen niet gewenst. Pensioenfondsen die gebruik willen maken van deze vrijstellingsregeling moeten een dekkingsgraad hebben van minimaal 90%. PFZW gaat ervan uit dat de dekkingsgraad -  ook na afronding van de controle in februari – voldoende is om de pensioenen in 2021 niet te hoeven verlagen.