Toestemming Belastingdienst

Wil een werknemer eerder dan vijf jaar voor zijn AOW-leeftijd pensioen opnemen? Dan mag dat van de Belastingdienst alleen voor het deel dat deze minder gaat werken. Bij de aanvraag van het pensioen verklaart de werknemer dan voor het deel dat hij of zij pensioen opneemt niet meer te gaan werken. Deze verklaring kan in de weg staan als deze werknemer gehoor wil geven aan een oproep om bij te springen tijdens de coronacrisis. PFZW heeft daarom contact opgenomen met de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft inmiddels aangegeven dat oud-werknemers die voor pensionering een verklaring hebben getekend en gehoor willen geven aan een oproep van hun oud-werkgever, geen nadelige pensioengevolgen ondervinden.

De Belastingdienst benadrukt hierbij wel dat dit alleen het geval is als sprake is van een nieuw besluit om weer of meer te gaan werken als gevolg van de oproep van de werkgever om bij te springen tijdens de coronacrisis. Er was dus op het moment waarop het pensioen inging geen afspraak om later weer of meer te gaan werken. Was er wel al een afspraak tussen de werkgever en de werknemer dan kan de Belastingdienst een sanctie opleggen en moet over het hele pensioen belasting worden betaald.