In de brief blikt Koolmees eerst terug op het proces van de afgelopen maanden. Vervolgens licht hij toe waarom vernieuwing noodzakelijk blijft. Tot slot beschrijft hij de stappen waarlangs hij deze vernieuwing wil vormgeven. Daaruit volgt een (onderzoeks)agenda voor de komende maanden.

Een paar opvallende punten uit de brief:

 • Koolmees kiest voor een premieregeling met persoonlijke pensioenvermogens. Daarbij wil hij het huidige doorsneesysteem afschaffen en overstappen van tijdsevenredige opbouw naar een degressieve opbouw. De fiscale begrenzing komt dan op de pensioenpremie in plaats van op de pensioenopbouw te liggen.
 • In de brief onderstreept hij het belang van de verplichtstelling. Hij schrijft: “de verplichtstelling blijft een belangrijke pijler van het pensioenstelsel en daarom zal het kabinet ook bij de vormgeving van het pensioenstelsel als geheel de houdbaarheid van de verplichtstelling goed in het oog houden.”
 • Hij benadrukt dat een ander contract “geen wondermiddel” is en niet leidt tot een andere financiële positie van de pensioenfondsen. De minister toont zich wel bereid om in het licht van de overgang naar een nieuw stelsel de huidige kortingsregels te bezien. Hij is dit echter niet van plan zo lang sociale partners niet voor een nieuw pensioencontract hebben gekozen.

De stappen die Koolmees noemt op een rij: 

 1. Uitwerken (fiscale) wetgeving voor de afschaffing van de doorsneesystematiek, incl. een wettelijk transitiekader.  Wanneer? Voor de zomer en daarna in wetgeving borgen.
 2. Wet verbeterde premieregeling aantrekkelijker maken: onderzoeken of en hoe meer collectieve elementen kunnen worden toegevoegd. In gesprek met de Europese Commissie om houdbaarheid verplichtstelling te bewerkstelligen. Wanneer? Koolmees informeert voor de zomer.
 3. Meer maatwerk in beleggingsbeleid: voor alle contracten een lifecycle. Wanneer? Informatie voor de zomer.
 4. Invaren faciliteren bij omzetting naar persoonlijke pensioenvermogens. Opleveren van een waarderingskader in overleg met DNB en het pensioenveld. Wanneer? Nog dit jaar.
 5. Uitkering ineens mogelijk maken van 10%. Daarnaast ook andere keuzemogelijkheden verder onderzoeken: gedeeltelijke premie voor aflossen hypotheek en groener beleggen. Wanneer? Hoofdlijnenbrief op korte termijn, wetsvoorstel in Q4.
 6. Communiceren over persoonlijke pensioenvermogens in elk contract. Wanneer? Informatie voor de zomer.
 7. Verbreden reikwijdte pensioenstelsel: kijken hoe de witte vlek kan worden verkleind en pensioen voor zelfstandigen aantrekkelijker maken, maar zonder verplichting. Wanneer? Informatie voor de zomer.
 8. Verbeteringen voor nabestaanden in overleg met de STAR. Wanneer? Advies gevraagd uiterlijk Q2. 
 9. Onderzoek naar de koppeling tussen levensverwachting en pensioenleeftijd conform de motie aangenomen na klappen pensioenakkoord. Wanneer? Op korte termijn overleg met CPB en RIVM.
 10. Benoeming Commissie Parameters. Wanneer? Advies voor de zomer voor parameters per 1-1-2020.

PFZW hoopt dat de partijen weer spoedig met elkaar aan tafel gaan om te komen tot een akkoord. Lees ook het Borgblog over dit onderwerp.