Resultaten

Graag delen wij de resultaten van het onderzoek met u. Voor een aantal van u zijn de resultaten wellicht een bevestiging van wat u al weet en voor anderen zijn ze misschien nieuw. Als u de resultaten wilt gebruiken vragen wij u de bron ‘PFZW’ erbij te vermelden.

Reden voor onderzoek

PFZW heeft belang bij een vitale sector. Op dit moment is 19% van onze deelnemers van 60 jaar of ouder arbeidsongeschikt. Wij zien dat dit percentage nog steeds (langzaam) toeneemt. Dit betekent dat wij steeds meer premievrijstellingen moeten verlenen en arbeidsongeschiktheidspensioenen moeten toekennen. Daarnaast willen wij sociale partners en werkgevers van informatie voorzien die hen kan helpen met het zoeken naar oplossingen voor arbeidsmarktproblemen.