De wetswijziging die daarvoor nodig was, gaat in 2020 in. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de AOW-leeftijden tot 2025. Die liggen nu definitief vast. De AOW-leeftijd gaat nog steeds omhoog, maar minder snel. 

AOW-leeftijd tot 2025

Volgens de nieuwe wetgeving, zijn dit de nieuwe AOW-leeftijden tot 2025:

• in 2020 en 2021: 66 jaar + 4 maanden
• in 2022: 66 jaar + 7 maanden
• in 2023: 66 jaar + 10 maanden
• in 2024: 67 jaar 

In de oude situatie zou de AOW-leeftijd in 2021 al gestegen zijn naar 67 jaar. 

Gevolgen voor deelnemer

Deelnemers die ervoor hebben gekozen (een deel van) hun ouderdomspensioen voor hun AOW-leeftijd in te laten gaan, ontvangen eerder AOW dan waarmee rekening is gehouden bij het berekenen van hun pensioen. Deze deelnemers ontvangen hierover informatie van ons.  

De persoonlijke omgeving MijnPFZW houdt al rekening met deze nieuwe AOW-leeftijden. 

AOW-leeftijd vanaf 2025

Het wetsvoorstel over de verhoging van de AOW-leeftijd vanaf 2025 moet nog worden aangenomen. Het voorstel is om vanaf 2025 voor elk jaar dat we langer leven de AOW-leeftijd met 8 maanden te verhogen. 

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank zijn de nieuwe AOW-leeftijden te berekenen.